Tina Wang Vedelø

Titel

Adjunkt, Ph.d., cand.cur.,

Primær tilknytning

Tina Wang Vedelø

Fagområder

  • Patient perspektiv
  • Patientforløb
  • Hjernekræft
  • Case studier
  • Kvalitativ metode

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Min forskning er centreret omkring at forstå patienters og pårørendes perspektiver og på at udvikle interventioner, der forbedrer plejen med udgangspunkt i patienternes behov, præferencer og værdier. Jeg benytter kvalitative metoder og har særlig interesse i at udforske oplevelser hos patienter med kognitiv svækkelse under indlæggelse, i plejeovergange og i forbindelse med kræftpakkeforløb.

Uddannelse

Jeg varetager undervisning på Kandidatuddannelsen i Sygepleje på 1., 2. og 3. semester og vejleder studerende i deres kandidatspeciale på 4. semester.

Jeg er kursusansvarlig for kurset "Menneskers livssituationer i relation til sygdom" på 2. semester, på Kandidatuddannelsen i Sygepleje, og ansvarlig for 3. modul på uddannelsen Master i Klinisk Sygepleje.

Rådgivning

Sygeplejefaglig forskningskonsulent, Hjerne- og Rygkirugi, Aarhus Universitetshospital, februar 2022-

Medlem af forskningsudvalget, Hjerne- og Rygkirugi, Aarhus Universitetshospital,  februar 2022-

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle