Therese Ovesen

Titel

Klinisk professor, overlæge, Dr.med.

Primær tilknytning

Therese Ovesen CV

Fagområder

  • Øre-næse-hals-kirurgi
  • Lugte- og smagssans
  • Cochlear implantation
  • Søvn
  • Balance

Kontaktinfo

Mailadresse

Profil

Jeg er klinisk professor og PI ved Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afsnit samt Universitetsklinikken for Smag, Balance og Søvn; Regionshospitalet Gødstrup. Vi er et tværfagligt forskningsteam med det formål at fremme vores viden om alle  almindelige og hyppige sygdomme inden for øre-, næse- og halssygdomme, hoved- og halskirurgi – særligt sanser og søvn. Vores primære mål er at skabe et bæredygtigt forskningsmiljø og at fungere som en attraktiv samarbejdspartner. Vores bærende værdier inkluderer innovation, præcision, relevans, teknisk kompetence, og etik i alle forskningsanliggender.

Forskning

Jeg har været klinisk professor i mere end 20 år særligt med fokus på patientorienteret forskning, men laboratorieforskning med cellekulturstudier og dyreforsøg er også en del af porteføljen. Blandt milepælene i mit arbejde er oprettelsen af Flavour Institute til forskning i lugte- og smagssansen samt Flavour-klinikken for patienter med lugte- og smagsforstyrrelser. Derudover har jeg især bidraget til forskningen inden for hørelse, balance/svimmelhed og søvn, som sammen med forskningsindsatsen inden for lugte- og smagsforstyrrelser dannede grundlaget for Universitetsklinikken for Smag, Balance og Søvn ved Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afsnit på Regionshospitalet Gødstrup.

Uddannelse

Som klinisk professor har jeg haft ansvaret for undervisning af medicinstuderende og har gennemført mere end tusind mundtlige eksaminationer. I øjeblikket har jeg det overordnede ansvar for de frivillige kliniske og forskningskurser i øre-, næse- og halssygdomme for kandidatstuderende i medicin. Jeg har vejledt mere end 15 afsluttede ph.d.-projekter og er i øjeblikket hovedvejleder for ni ph.d.-studerende. Dette er ud over et større antal forskningsår og kandidatspecialer i medicinstudiet. Endelig er jeg chefredaktør og forfatter af "Lærebog i Øre-, Næse- og Halssygdomme samt Hoved- & Halskirurgi" og andre lærebøger for studerende.

Samarbejder

Universitetsklinikken før Flavour, Balance og Søvn er vært for en række internationale og tværfaglige samarbejder. Disse inkluderer vores adjungerede professor Michael Strupp, Neurologisk Afd., Ludwig-Maximillians Universitet, Tyskland; professor Morten Kringelbach, Centre for Eudaimonia and Human Flourishing; Oxford Universitet, UK; professor An Boudewyns, Øre-, Næse- og Halsafdelingen, Antwerpen Universitetshospital, Belgien; professor Alkis J. Psaltis, Øre-, Næse- og Halsafdelingen, The Queen Elizabeth Hospital, Universitetet i Adelaide, Australien; professor Thomas Hummel, Technische Universität Dresden, Tyskland; lektor Leen Maes, Afd. for Rehabiliteringsvidenskab, Ghent Universitet, Belgien; og professor Shakeel Saeed, Ear Institute, University College London, UK.

Rådgivning

Jeg har været medlem af flere ad hoc-udvalg i Sundhedsstyrelsen, herunder for udvikling af nationale retningslinjer og udarbejdelsen af en rapport om de langsigtede effekter af COVID-19. Derudover har jeg været formand og siden fast medlem af specialerådet for Øre-, Næse- og Halssygdomme i Region Midtjylland og medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved & Halskirurgi. Jeg er medlem af forskningsudvalget på Regionshospitalet Gødstrup. I næsten 25 år har jeg voteret i Retslægerådet og repræsenterer i øjeblikket Region Midtjylland i Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Arbejdsområder

I klinisk regi er jeg hovedsageligt involveret i ørekirurgi og har udført mere end 500 cochlear implantationer. Mit forskningsfokus er især på søvn, herunder obstruktiv søvnapnø og andre søvnrelaterede tilstande. Projekterne involverer både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af søvnforstyrrelser. Et andet vigtigt forskningsområde er svimmelhed og balanceforstyrrelser, og med erhvervelsen af den nyeste version af en computerstyret dynamisk platform er et stort antal projekter blevet igangsat. Endelig spiller den biologiske behandling af kronisk rhinosinuitis en betydelig rolle i de igangværende og kommende forskningsprojekter.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle