Københavns Universitets fond for medicinstuderende

Fondens formål er at yde støtte til medicinstuderende. Ved tildeling lægger bestyrelsen vægt på, at legatmodtageren er trængende og har opnået gode karakterer.

Der kan desuden ydes støtte til yngre lægers videnskabelige arbejde, uanset fra hvilket universitet de har taget eksamen, samt til forskning i gigt- og kræftsygdomme, der udføres ved Københavns Universitet.

Uddeling af midler til medicinstuderende foretages efter følgende fordelingsnøgle: 60% til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 27 % til medicinstuderende ved Aarhus Universitet og 13 % til medicinstuderende ved Syddansk Universitet.

Der uddeles ikke portioner på under 8.000 kr.

Du holde dig opdateret om, hvornår fonden er åben for ansøgninger på siden her.