Margrethe Møller fonden

Formålet med fonden

Fondens formål er at yde støtte til medicinsk forskning inden for områderne cellemembrantransport og membrantransportproteiner.

Støtte gives i henhold til ansøgning om dækning af udgifter ved deltagelse i videnskabelige møder eller korterevarende besøg ved udenlandske institutioner i forbindelse med videnskabelige projekter vedrørende cellulær membrantransport og membrantransportproteiner.

Fonden støtter også i et vist omfang initiativer til afholdelse af videnskabelige møder indenfor disse emner.

Aktuelt om ansøgning til fonden

Grundet omlægning af fondens organisation indkaldes for kalenderåret 2018-19 ikke ansøgninger til fonden. Kun undtagelsesvist og i meget påtrængende tilfælde kan indsendte ansøgninger forventes behandlet.