Institut for Folkesundhed

Institutleder til Institut for Folkesundhed (Genopslag)

Ansøgningsfrist 19. aug 23:59 CEST

Forventet start 1. dec

 • Institut for Folkesundhed Bartholins Allé 2 8000 Aarhus C

 • Fuldtidsstilling ID: 15567

Søg stillingen
Health, Aarhus Universitet søger en inspirerende leder og anerkendt forsker som institutleder til Institut for Folkesundhed.

Du er en visionær leder, som brænder for fremtidens forskning og uddannelse inden for folkesundhed

Som institutleder står du i spidsen for videreudvikling af et yderst professionelt institut med engagerede medarbejdere og høj diversitet i fagligheder. Du vil i et tæt og tillidsbaseret samarbejde med institutledelsen varetage den strategiske og daglige ledelse af instituttet. Sammen skal l sikre, at instituttet fortsat bedriver internationalt anerkendt forskning og undervisning inden for instituttets fagområder.

Du bliver en del af fakultetsledelsen, hvor du i samarbejde med de fire øvrige institutledere og dekanatet sætter rammer og retning for videreudvikling af fakultetet og Aarhus Universitet som et internationalt anerkendt eliteuniversitet, der bidrager til at løse centrale samfundsudfordringer.

Dine opgaver vil primært være:
 • Arbejde med at skabe en klar vision og retning for instituttet, der inkluderer instituttets forskellige fagligheder og engagement og dermed skabe gode rammer for tværfagligt samarbejde og udvikling.
 • I samarbejde med medarbejderne at udfolde instituttets potentiale inden for forskning, uddannelse og undervisning og internationalisering.
 • Varetage den personalemæssige ledelse af instituttet i samarbejde med blandt andre sektionslederne, herunder skabe gode rammer for kompetence- og karriereudvikling samt rekruttering.
 • Bygge bro til eksterne interessenter med henblik på at øge samarbejde og ekstern forskningsfinansiering.
 • Videreudvikle rammerne i et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker dygtige medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere. Dette skal gøres i lyset af de omfattende forestående ændringer indenfor uddannelse og struktur af sundhedsvæsenet, hvor instituttet vil spille en aktiv rolle.
 • Ansvarlig for instituttets økonomi og overholdelse af budgettet i en kompleks organisation.
Du refererer til dekanen på Health, Anne-Mette Hvas.

Vores forventninger til dig

Du er en anerkendt forsker inden for et af instituttets fagområder eller et nærtliggende fagområde. Du har kendskab til universitetssektoren og akademiske miljøer og indsigt i nationale og internationale tendenser på instituttets fagområder. 

Du har ledelseserfaring og opleves som en motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter. Du arbejder involverende og lyttende og har høj personlig og faglig integritet. Din kommunikation er klar og troværdig på både dansk og engelsk, og din relation til andre bygger på respekt og ordentlighed. Du formår at skabe fremdrift og resultater i udviklingsaktiviteter.

Om Institut for Folkesundhed

Som institutleder på Institut for Folkesundhed bliver du en del af et internationalt anerkendt institut, hvor vi sammen forsker og uddanner for at fremme folkesundheden. Vi samarbejder bredt både internt og eksternt, og vi deler vores viden både kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt. Instituttet bidrager til eller er ansvarlig for en række af fakultetets uddannelser rettet mod sundhedsområdet med hovedvægt på folkesundhedsvidenskab, sygepleje, idrætsvidenskab og medicin.

På Institut for Folkesundhed får du ca. 200 kolleger – heraf halvfems videnskabelige medarbejdere og et tilsvarende antal ph.d.-studerende.  Vi arbejder tæt sammen på tværs af fagområder, har en uformel omgangstone og prioriterer et sundt arbejdsmiljø højt. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, Anne-Mette Hvas tlf.: +45 8715 2007.

Ansættelsesprocedure
Stillingen er med tiltrædelse den 1. december 2024 eller snarest muligt derefter. Ansættelsen sker som åremålsansættelse for en ansættelsesperiode på op til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Stillingen som institutleder for Folkesundhed er en fuldtidsstilling. Ansættelsesproceduren indebærer, at der nedsættes en rådgivergruppe og et ansættelsesudvalg.

Vi forventer at afholde samtaler den 5. september 2024 (1. samtale) og den 2. oktober 2024 (2. samtale). Ansøgere, der kommer videre fra første samtalerunde, vil deltage i ledervurdering inden 2. samtale.

Arbejdsstedet er Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C, Danmark.

Yderligere information
Institut for Folkesundheds hjemmeside
Health hjemmeside (intern)
Health hjemmeside (ekstern)
Aarhus Universitet hjemmeside                                                                                                                               

Ansættelsesgrundlag

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikere i staten.

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Spørgsmål til stillingen?

Anne-Mette Hvas

Anne-Mette Hvas Dekan, Dekanatet, Health +4587152007 dean.health@au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

Administrationscenter Health - Health HR +4593521539 emply.he.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: mandag den 19. aug 2024 kl. 23:59 CEST