2,1 millioner kroner til bedre undervisning på Aarhus Tandlægeskole

Institut for Odontologi ved Aarhus Universitet har modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 2,1 millioner kroner. Med pengene kan Aarhus Tandlægeskole anskaffe behandlingsudstyr og indrette separate klinikrum til undervisning i endodonti.

08.04.2014 | Mette Provstgaard & Anders Corydon Frederiksen

Lektor ved Aarhus Universitet Lise-Lotte Kirkevang er ansvarlig for faget endodonti – diagnostik og behandling af sygdom i tandnerven.

Hun har ansøgt A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal om økonomisk støtte til at videreudvikle og højne standarden i undervisningen af de studerende på Aarhus Tandlægeskole i faget endodonti.

At ansøgningen er blevet imødekommet, betyder, at det i det kommende år bliver muligt at indkøbe specialudstyr. Det er for eksempel særlige operationsmikroskoper til at undersøge og bruge ved behandling af rodkanaler, røntgenudstyr ved stolene, ultralydsapparater med mere – alt sammen noget, der vil bringe både forskning, undervisning og behandlingskvalitet op på et nyt og opdateret niveau, og som vil komme til glæde for fremtidige tandlæger og deres patienter.

Health, Institut for Odontologi, Bevilling