ADHD og autisme ses allerede i småbørnsalderen

Børn med autisme får ofte først en diagnose i 5-6 års alderen, mens det er endnu senere for børn med ADHD. Nu dokumenterer en stor dansk undersøgelse, at den afvigende udvikling allerede kan ses i barnets første to leveår.

24.06.2014 | Lotte Fisker Jørgensen

76.000 mødre er i undersøgelsen blevet interviewet om deres barns udvikling og adfærd, da barnet var seks og 18 måneder gammel.

76.000 mødre er i undersøgelsen blevet interviewet om deres barns udvikling og adfærd, da barnet var seks og 18 måneder gammel.

Mange forældre har haft mistanken i mange år, før deres barn får en diagnose. Nu bekræfter det hidtil største studie på området, at de første tegn på ADHD og autisme allerede viser sig i småbørnsalderen:

”Min undersøgelse viser, at der var en række fællestræk, der gik igen for en del af de børn, der senere fik konstateret ADHD eller en autisme spektrum forstyrrelse. I det første leveår blev børnene ammet i kortere tid, siger sundhedsplejerske og ph.d.-studerende Sanne Lemcke, der står bag undersøgelsen, og uddyber:

”I det andet leveår manglede mange af børnene sproglige færdigheder og deres motoriske udvikling afveg i forhold til deres jævnaldrene f.eks. begyndte mange at gå sent.”

Andre tidlige tegn på ADHD og autisme var, at mødrene oftere havde haft mistanke om syns- og høreproblemer, og at børnene med ADHD blev opfattet som mere aktive end jævnaldrene børn.

Tidlig indsats hjælper

Sanne Lemcke understreger, at ikke alle børnene med disse tegn senere fik en diagnose. Andre fik en ADHD- eller autismediagnose uden at have udvist afvigende udviklingstegn i de første to leveår.

”Resultaterne betyder ikke nødvendigvis, at vi skal give helt små børn diagnoser. Men den viden, vi har nu, om den tidlige udvikling hos børn med ADHD og autisme bør bruges til en langt tidligere indsats. De foreløbige undersøgelser tyder nemlig på, at en tidlig indsats har stor indflydelse på, hvor kompetente og selvhjulpne børnene bliver senere i livet,” siger Sanne Lemcke.

I undersøgelsen er der brugt data fra den store”Bedre Sundhed for Mor og Barn”-undersøgelse fra 1997-2002. Her blev ca. 76.000 mødre interviewet om deres barns udvikling og adfærd, da barnet var seks og 18 måneder gammel.  Børnene er i dag 11-16 år gamle, og det har derfor været muligt at identificere børn med en ADHD- eller autismediagnose.

Dokumentation af forældres fornemmelser

Også forældrene vil have gavn af tidligere fokus på årsager til den afvigende adfærd:

”Mange forældre har tidligt en opfattelse af, at barnet udvikler sig anderledes end forventet, men de står ofte alene med den bekymring i de første år af barnet liv. Hos de professionelle bliver forældrene ofte mødt med en ”vent og se holdning”, og det kan også være det rigtige i mange tilfælde. Men vi ved, at mange forældre til børn med de her vanskeligheder er meget stressede, og ved at tage hånd om problemerne tidligere vil vi i nogle tilfælde kunne aflaste forældrene, så familien som helhed trives bedre” siger Sanne Lemcke.

Behandlingskrævende ADHD forekommer i dag hos omkring 2 % af en børneårgang og autisme hos omkring ca. 1 %. Der er set en kraftig stigning i forekomsten over de senere år.


Fakta om undersøgelsen 

  • Undersøgelsen er lavet på baggrund af oplysninger om udviklingen i 6 og 18 måneders alderen blandt ca. 76.000 danske børn.
  • I alt ca. 2.000 børn fik senere en ADHD-diagnose.
  • Ca. 900 børn fik senere konstateret autisme spektrum forstyrrelser.
  • Titlen på ph.d. afhandlingen er:  “Early signs of ADHD and autism in toddlers”

 


  

Yderligere oplysninger

Sanne Lemcke, sundhedsplejerske, MPH, ph.d. 
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsafdelingen
Telefon: 2424 2024 / 7847 3356
sanne.lemcke@ps.rm.dk

Forskning