AU-professor i spidsen for dansk registerforskning

Henrik Toft Sørensen er netop blevet valgt som formand for et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Formålet med KOR er at styrke dansk registerforskning.

21.05.2014 | Lotte Fisker Jørgensen

Professor Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, er ny formand for KOR.

Professor Henrik Toft Sørensen er ny formand for KOR.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop nedsat et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Det er et led i ministeriets plan om at reorganisere og prioritere registerforskningen:

”KOR er en rigtig god nyhed for dansk registerforskning. Vi kommer til at arbejde for at skabe bedre adgang til registerdata, øge dialogen med forskerne og generelt skabe bedre rammer for registerforskning. Det glæder jeg mig meget til at komme i gang med,” siger professor Henrik Toft Sørensen, der er ny formand for KOR.

Han har mangeårig erfaring med klinisk forskning fra sin stilling som leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der beskæftiger sig med registerforskning på sundhedsområdet. Han har desuden i mange år været tilknyttet en række amerikanske universiteter som adjungeret professor.

Registerforskning af afgørende

Det nye KOR består af fagfolk fra universitetsmiljøerne, samt Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA). Det adskiller sig derved fra det gamle KOR ved, at der ingen repræsentanter er fra de dataansvarlige myndigheder.

En central opgave for det nye KOR bliver at sikre god adgang til registeroplysninger, så vigtig forskning ikke forsinkes af administrative barrierer:

”Registerforskning giver indblik i nye sammenhænge og er blandt andet med til at forbedre diagnoser og behandling af sygdomme. Og dermed forbedres prognoserne for patienterne også. Det er derfor utroligt vigtigt, at forskerne har let adgang til registrene,” siger Henrik Toft Sørensen.

Han fremhæver, at KOR’s arbejde styrkes ved, at der nu oprettes et selvstændigt KOR-sekretariat, så registerforskningsmiljøets interesser bedre kan koordineres.

Bevilling på 15,3 mio. kr.

Det nye KOR skal administrere en projektbevilling på 15,3 mio. kr. over tre år. Projekterne kommer til at omfatte oprettelsen af et multigenerationsregister, bedre udnyttelse af forskningsmaskiner på forskerserviceenhederne på Danmarks Statistik og Statens Serum Institut samt skabe overblik over vanskeligt tilgængelige administrative datakilder m.v. Bevillingen kommer fra Forskningsinfrastrukturpuljen og er en del af projektet ”Reorganisering og styrkelse af dansk registerforskning”.


Medlemmerne af det nye KOR er:

 • Professor, overlæge Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (formand)
 • Forskningschef Hans Hummelgaard, KORA
 • Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet
 • Professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet
 • Professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet
 • Professor, speciallæge Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet
 • Klinisk professor, overlæge Merete Osler, Københavns Universitet
 • Institutleder, professor, Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet
 • Klinisk professor, overlæge Niels Obel, Københavns Universitet
 • Forskningschef Lars Hvilsted Rasmussen, Aalborg Universitet
 • Professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet
 • Professor Morten Grønbæk, Syddansk Universitet

 


Kontakt

Henrik Toft Sørensen, professor, overlæge, dr.med., ph.d.
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling 
E-mail: hts@dce.au.dk
Telefon: 8716 8215

Navne