Effekten af hjertemagnyl aftager i løbet af døgnet

En hjertemagnyl om morgenen beskytter måske ikke optimalt mod blodpropper om aftenen og natten

26.06.2014 | Lars Elgaard Pedersen, Aarhus Universitetshospital”,

Hjertemagnyl anvendes af mere end 200.000 danskere til forebyggelse og behandling af blodprop i hjertet. Hjertemagnyl indtages én gang dagligt, sædvanligvis om morgenen. En ny stor undersøgelse viser, at den blodfortyndende effekt af hjertemagnyl aftager betydeligt i løbet af det sædvanlige doseringsinterval på 24 timer.

I undersøgelsen deltog 50 raske frivillige deltagere og 150 patienter med hjertekarsygdom, hvoraf de 50 havde fået en såkaldt stentblodprop i efterforløbet af en ballonbehandling. Ved ballonbehandling af hjertets kranspulsårer får mange patienter indsat en stent, som er et tyndt gitter af metal, der forhindrer, at blodåren klapper sammen. En stentblodprop opstår inde i stenten og er en sjælden men livstruende komplikation.

Alle deltagere var i blodfortyndende behandling med hjertemagnyl under studiet. Deltagerne fik taget blodprøver både 1 og 24 timer efter indtagelse af hjertemagnyl for at undersøge, hvor effektivt hjertemagnyl hæmmede blodpladerne i at klumpe sammen. Blodpladerne klumpede væsentlig hurtigere sammen 24 timer efter indtagelse sammenlignet med 1 time efter indtagelse. Ændringen var særlig udtalt hos patienter med tidligere stentblodprop, hvilket muligvis skyldes, at disse patienter danner flere nye blodplader end de øvrige deltagere.

- Undersøgelsen viser, at hjertemagnyls evne til at forhindre blodpladerne i at klumpe sammen er betydelig nedsat i slutningen af doseringsintervallet, siger læge, ph.d.-studerende Morten Würtz.

Det er fortsat uvist, om hjertemagnyls blodpropsforebyggende effekt øges ved indtagelse to gange dagligt, men dette bør undersøges nærmere, inden man evt. ændrer nuværende behandlingspraksis.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: 24-hour antiplatelet effect of aspirin in patients with previous definite stent thrombosis. Würtz M, Hvas AM, Jensen LO, Kaltoft AK, Tilsted HH, Kristensen SD, Grove EL. Int J Cardiol. 2014 May 16. pii: S0167-5273(14)00996-6.

Yderligere information:

Læge, ph.d.-studerende Morten Würtz
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling B

Telefon: 7845 2029.
morten.wurtz@clin.au.dk

Health