Fysisk aktivitet påvirker test for Downs Syndrom

Gravide bør undgå fysisk aktivitet op til ny, simpel test for Downs Syndrom via blodprøve. Det øger sikkerheden af resultatet, viser et nyt, dansk studie.

23.07.2014 | Anne Lund Petersen, Aarhus Universitetshospital

Ved hjælp af en blodprøve fra den gravide kvinde kan man nu risikofrit undersøge, om fostret har Downs Syndrom.

Undersøgelsen er baseret på frit DNA i kvindens blod, som både stammer fra hende og fostret. Hvis man her kan måle en lille stigning af kromosom 21 i den totale mængde DNA, har fostret Downs Syndrom. Metoden er tilgængelig i flere lande, men endnu ikke på alle sygehuse i Danmark.

Forholdet mellem mor-DNA og foster-DNA er essentielt for et brugbart svar; er mængden af foster-DNA for lav i forhold til mængden af mor-DNA, kan undersøgelsen ikke gennemføres. Dette er et problem for to-tre procent af screeningspopulationen. For hele screeningspopulationen gælder det, at jo højere andelen af foster-DNA er, jo mere sikker bliver testsvaret.

Fysisk aktivitet påvirker blodet

Et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at mængden af mor-DNA stiger, hvis kvinden er fysisk aktiv op til blodprøvetagningen. Denne stigning, der ser ud til at vare mindst 30 minutter, sænker den procentuelle del af foster-DNA i kvindens blod og gør det dermed sværere at skelne mellem raske fostre og fostre med Downs Syndrom. Det bevirker, at testresultatets usikkerhed øges.

Kvinder, der ønsker at få deres foster testet via en blodprøve, skal derfor undgå fysisk aktivitet i minimum en halv time, inden en blodprøve tages.

- Årsager til variation i mængden af DNA i gravide kvinders blod er i store træk stadig et ubeskrevet blad. Fedme har indtil videre vist sig at være en stor årsag til lave andele af foster-DNA, men fysisk aktivitet er særligt interessant, fordi det netop er noget, vi kan påvirke kort tid op til prøvetagningen og dermed optimere den enkeltes muligheder for et korrekt testsvar, siger Jacob Mørup Schlütter, læge og Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

- Vores studie viser, at fysisk aktivitet er nok til at ændre forholdet mellem foster-DNA og mor-DNA, men studiet siger ikke noget om, hvor lidt fysisk aktivitet der skal til for at påvirke andelen af foster-DNA. Så indtil videre bør man anbefale, at fysisk aktivitet op til prøven så vidt muligt skal undgås. Derfor er det nok bedst at gravide hopper på bussen fremfor cyklen inden den forestående blodprøvetagning. 

Resultaterne er offentliggjort i artiklen: The cell-free fetal DNA fraction in maternal blood decreases after physical activity. Schlütter JM, Hatt L, Bach C, Kirkegaard I, Kølvraa S, Uldbjerg N. Prenat Diagn;34: 341-344.


Yderligere information

Læge, ph.d.-studerende Jacob Mørup Schlütter
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y
Tlf. 2671 4080,
jacoschl@rm.dk

Institut for Klinisk Medicin, Forskning