Lisbeth Uhrenfeldt ny lektor i Horsens

Lisbeth Uhrenfeldt, sygeplejerske, seniorforsker og ph.d., er tiltrådt som lektor i et stillingsfællesskab mellem Aarhus Universitet, Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland.

06.03.2014 | Mette Vestergaard Rasmussen & Anders Corydon Frederiksen

Lektor og ph.d. Lisbeth Uhrenfeldt fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.

Lektor og ph.d. Lisbeth Uhrenfeldt fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.

Lisbeth Uhrenfeldt har været ansat som seniorforsker og adjunkt på Hospitalsenheden Horsens siden 2009. Lisbeth Uhrenfeldt har haft en stor andel i udviklingen af hospitalets forskningsenhed og har en stor andel i den flotte forskningsprofil, som Hospitalsenheden Horsens har i dag.

Lisbeth Uhrenfeldt forsker, underviser og vejleder i de overgange, som patienter og pårørende oplever i kontakten med sundhedsvæsenet.

Målet er at fremme de sundhedsfaglige ydelser, så patienterne opnår større sundhed. Det omfatter også betydningen af den sundhedsfaglige ledelse af overgangene med særligt fokus på sygeplejefaglig ledelse. Lisbeth Uhrenfeldt er forfatter til en lærebog om emnet.

I sin tidligere forskning har Lisbeth Uhrenfeldt identificeret, hvordan patienter oplever overgange, som eksempelvis når patienterne flyttes over store afstande, når de befinder sig i særlige livssituationer, samt når patienterne flyttes mellem hospitalets afdelinger.

Forskningen viste, at hvis overgangene sker uden særlig opmærksomhed på betydningen for patienten, så kan patienten føle sig betydningsløs og omgivelserne blive skræmmende og uforudsigelige. Det kan give anledning til mareridt og andre stresstilstande, der kan vare ved ud over hospitalsindlæggelsen.

I den nye ansættelse indgår Lisbeth Uhrenfeldt i forskningsfællesskabet på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje. Her underviser Lisbeth Uhrenfeldt på kandidatuddannelsen i sygepleje og masteruddannelsen i klinisk sygepleje samt på postgraduate kurser.

Lisbeth Uhrenfeldt indgår samtidig som en af de i alt fire lektorer i Forskningsenheden på Hospitalsenheden Horsens.

Lisbeth Uhrenfeldt er medstifter af to internationale selskaber: European Academy of Caring Science (EACS) og Patient and relatives experiences of transition in transfer (PRANSIT). Derudover er hun medlem af European Academy of Nursing Science.

Yderligere oplysninger

Lektor, ph.d. Lisbeth Uhrenfeldt
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed – Sektion for Sygepleje og
Hospitalsenheden Horsens, Forskningsenheden
Direkte telefon: 7842 6101
lis.uhr@rm.dk

Health, Navne , Institut for Folkesundhed