Millioner til forskning i ADHD

Søren Dinesen Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget 2,1 millioner kroner fra Lundbeckfonden. Med bevillingen vil Søren Dinesen Østergaard undersøge sammenhængen mellem arv og miljø i relation til risikoen for at udvikle ADHD.

15.05.2014 | Anders Corydon Frederiksen

Læge Søren Dinesen Østergaard, ADHD, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Forskningsenheden, Afdeling P, Lundbeckfonden.

Læge Søren Dinesen Østergaard fra Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Risskov - Forskningsenheden, Afdeling P.

ADHD er en psykisk lidelse, der rammer cirka fem procent af alle danske børn. De dominerende symptomer ved ADHD er hyperaktivitet, opmærksomhedsforstyrrelse og impulsivitet, og sygdommen giver anledning til alvorlige problemer for både børnene, deres familier og for samfundet.

Nu vil et nyt projekt finansieret af Lundbeckfonden og med Søren Dinesen Østergaard i spidsen undersøge baggrunden for udviklingen af ADHD.

”Årsagerne til ADHD er stort set uafklarede, men tidligere studier har peget på, at både arv og socialt miljø formentlig spiller ind hver især. Mit forskerteam og jeg vil nu undersøge, om udviklingen af ADHD kan forklares ved et samspil mellem arv og socialt miljø,” fortæller Søren Dinesen Østergaard.

Forskningsprojektet bliver udført på baggrund af studier af både mennesker og dyr. Studierne af mennesker er baseret på data fra Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning (iPSYCH), og dyrestudierne er baseret på en musestamme med tydelige ADHD-lignende træk, dokumenteret af Lundbeckfondens forskningscenter MIND fra Aarhus Universitet.

”Datagrundlaget giver vores forskningsgruppe en fuldstændig unik mulighed for at undersøge samspillet mellem arv og socialt miljø under udviklingen af ADHD. Vi har en klar forventning om, at resultaterne kan bidrage til en øget forståelse af sygdommen og på længere sigt forhåbentlig føre til forbedret diagnostik og bedre medicinsk og miljøterapeutisk behandling,” forklarer Søren Dinesen Østergaard.

Forskningsprojektet skal udføres i samarbejde med kolleger fra iPSYCH, Lundbeckfondens forskningscenter MIND og The Broad Institute of Harvard and MIT.

Yderligere oplysninger

Læge Søren Dinesen Østergaard
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Risskov – Forskningsenheden, Afdeling P
Direkte telefon: 6128 2753
soeoes@rm.dk

Health, Navne , Bevilling, Institut for Klinisk Medicin