Ny Aarhus-professor skal styrke forskningssamarbejdet

Jørgen Bjerggaard Jensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny professor i en delestilling mellem Aarhus og Holstebro. Professoratet skal fremme forskningssamarbejdet på tværs af Region Midtjylland.

20.05.2014 | Anders Corydon Frederiksen

Professor i blærecancer og robotkirurgi Jørgen Bjerggaard Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling K.

Professor i blærecancer og robotkirurgi Jørgen Bjerggaard Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling K.

Jørgen Bjerggaard Jensen forsker i blærecancer og robotkirurgi. Fra maj måned er han professor ved Aarhus Universitet, overlæge på Aarhus Universitetshospital og ansvarlig for forskning på Regionshospitalet i Holstebro.

Det omfattende professorat er del af et større samarbejde på tværs af Region Midtjylland og er målrettet forskningen i blærecancer og robotkirurgi.

Professoratet er tilknyttet en klinisk stilling som overlæge på Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling K, og derudover bliver Jørgen Bjerggaard Jensen en del af teamet på Urinvejskirurgisk Afdeling U på Regionshospitalet i Holstebro.

Afdelingen i Holstebro har i forvejen en forskningsenhed, som med det nye professorat bliver styrket inden for det område, som Jørgen Bjerggaard Jensen er ekspert i, nemlig blærecancer og robotkirurgi.

”Mit forskerteam og jeg forsker i urologiske kræftformer, herunder specielt kræft i urinblæren. Målet med vores forskning er at udvikle nye diagnostiske og behandlingsmæssige metoder og ved hjælp af robotkirurgi at forbedre forløbet efter kræftkirurgi. Professoratet gør det muligt for os at opbygge en stærk forskningsenhed og fremme forskningssamarbejdet,” forklarer Jørgen Bjerggaard Jensen.

En del af tilknytningen til Aarhus Universitetshospital er til Molekylærmedicinsk Afdeling, hvor formålet er at udbygge samarbejdet mellem molekylærmedicinsk forskning i diagnostik og behandling af blærecancer og den kliniske hverdag.

Professoratet er, ud over Aarhus Universitet, finansieret af Aarhus Universitetshospital, Molekylærmedicinsk Afdeling og Abdominalcentret samt Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling U og Hospitalsledelsen.

Jørgen Bjerggaard Jensen er født den 17. august 1974 i Løkken og bor i dag i Aarhus.

Yderligere oplysninger

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling K
Tlf.: 2613 3790
jorgen.bjerggaard.jensen@ki.au.dk

Health, Institut for Klinisk Medicin, Navne