Større er ikke altid bedre

Hoftebrudspatienter får bedre behandling og har lavere dødelighed på mindre hospitalsafdelinger. Det er den overraskende konklusion i et stort registerstudie, der har sammenlignet data fra danske hospitaler.

05.11.2014 | Lotte Fisker Jørgensen

Et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Horsens viser, hoftebrudspatienter får bedre behandling på mindre hospitalsafdelinger sammenlignet med store afdelinger.

Et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Horsens viser, hoftebrudspatienter får bedre behandling på mindre hospitalsafdelinger sammenlignet med store afdelinger.

Det danske sundhedsvæsen har i flere år gået i retning af øget centralisering og specialisering på store hospitalsafdelinger ud fra tesen, at det giver bedre resultater for patienterne. Et nyt studie med mere end 12.000 danske patienter med hoftenært lårbensbrud tegner imidlertid et andet billede:

”Vores undersøgelse viser, at dødeligheden for denne patientgruppe er lavere på de små sygehusafdelinger end på de store. Vi kan også se, at indlæggelsestiden er kortere og behandlingskvaliteten generelt bedre," siger ph.d.-studerende Pia Kjær Kristensen fra Klinisk Epidemilogisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens, der sammen med en række kollegaer står bag undersøgelsen.

Hoftenært lårbensbrud, der kræver operation, rammer hvert år 7000 ældre.  På trods af en vellykket operation dør 11 procent af alle ældre hoftebrudspatienter indenfor 30 dage.

Sammenhæng mellem kvalitet og dødelighed 

I studiet undersøgte forskerne dødeligheden efter 30 dage, behandlingskvalitet, ventetid på operation og indlæggelsestid.  Patienterne blev inddelt efter, om de havde været indlagt på en afdeling med under 151 hoftebrudspatienter årligt, med 152-350 hoftebrudspatienter årligt og med flere end 350 hoftebrudspatienter årligt.

Kvaliteten af behandlingen blev målt ud fra, om patienten modtog daglig smerteregistrering, hjælp til fysisk aktivitet inden for 24 timer efter operationen, vurdering af patientens funktionsniveau, udarbejdelse af genoptræningsplan og iværksættelse af forebyggende behandling indenfor fald og knogleskørhed.

Patienterne på de mindste afdelinger var overordnet bedst stillet:

”Patienterne indlagt på en høj volumen-afdeling blev i mindre grad tilbudt fysisk aktivitet indenfor 24 timer efter operationen, fik i mindre grad vurderet deres funktionsniveau og fik i mindre grad en genoptræningsplan inden udskrivelsen,” siger Pia Kjær Kristensen, der understreger, at patienter, som var indlagt på en høj volumen afdeling, til gengæld i højere grad fik vurderet, hvorfor de var faldet med henblik på at forebygge nye fald.

Hun beskriver resultaterne som overraskende, men understreger at resultaterne skal ses i lyset af, at vi i Danmark ikke har helt små afdelinger, fordi der allerede er sket en del centralisering i Danmark. Der findes i dag 28 afdelinger for hoftebrudspatienter, og de små afdelinger i Danmark har generelt en høj patientvolumen i forhold til udenlandske sygehuse.  

Vigtig viden

Forskerne kan ud fra undersøgelsen se, at en væsentlig årsag til den højere dødelighed for patienter indlagt på store afdelinger er den lavere behandlings kvalitet. De kan til gengæld ikke ud fra undersøgelsen forklare, hvorfor patienter indlagt på høj volumen afdelinger får dårligere behandlingskvalitet.

Resultaterne er vigtige for planlægningen af fremtidens sundhedsvæsen:

”Studiet viser, at yderligere centralisering af den nuværende struktur ikke nødvendigvis giver bedre kvalitet indenfor hoftenære lårbensbrud.” siger Pia Kjær Kristensen.

Studiet blev for nylig blev offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Medical Care.

_______________________________________________________________________

 

Fakta om undersøgelsen

  • 12.065 patienter med hoftebrud i perioden 1. marts 2010-30. november 2011 indgik i undersøgelsen.
  • Alle patienter var 65 år eller ældre.
  • For patienter indlagt på en høj volumen afdeling var 30 dags dødeligheden 13,2 %, mens dødeligheden var 10,5 % for patienter indlagt på lav volumen afdelinger.
  • Indlæggelsestiden var 1,25 gange længere for patienter indlagt på en høj volumen-afdeling.
  • Undersøgelsen er baseret på data fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

 

_______________________________________________________________________

 

Læs mere

Download originalartiklen “Is Bigger Always Better? A Nationwide Study of Hip Fracture Unit Volume, 30-Day Mortality, Quality of In-Hospital Care, and Length of Hospital Stay” her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25226544

 

_______________________________________________________________________

 

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Pia Kjær Kristensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og
Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkirurgisk afdeling
Telefon:  6169 1520 
pkkr@clin.au.dk

 

 

Forskning