Superskanner på vej

Hyperpolariserings-MR er en helt ny medicinsk skannerteknologi, som øger traditionelle MR-skanneres følsomhed med en faktor 10.000 eller mere. Teknikken er i disse dage ved at blive installeret på Aarhus Universitetshospital. Danmark er det tredje land i Europa, som får systemet til patienter.

17.07.2014 | Lotte Fisker Jørgensen

Professor Hans Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital ser frem til at kunne tage den nye hyperpolariseringsMR-skanner i brug.

Professor Hans Stødkilde-Jørgensen ser frem til at kunne tage den nye hyperpolariseringsMR-skanner i brug.

”Den nye type skanner er ekstremt følsom sammenlignet med de MR-skannere, vi bruger i dag. Den vil kunne give os langt mere indsigt i stofskiftereaktioner i kroppen” siger professor Hans Stødkilde-Jørgensen om den nye skanner og uddyber:

”Vi får et helt unikt et fingeraftryk af cellerne i kroppen, og vi vil kunne følge, om disse fingeraftryk ændrer sig over tid, uanset hvilke organer vi undersøger, uddyber han.

Denne avancerede skanningsteknik er en videreudvikling af traditionel magnetisk resonans. Den langt mere detaljerede viden vil kunne vise lægerne, hvor godt en specifik behandling virker. Det betyder også, at behandlingen i langt højere grad vil kunne målrettes den enkelte patients behov:

”Når vi om nogle år kan tilbyde danske kræftpatienter partikelterapi her i Aarhus, vil hyperpolariseringsteknologien kunne vise præcist, hvor de ekstremt koncentrerede stråler skal ramme. Også inden for eksempelvis diabetes og hjertekarsygdomme vil teknologien give lægerne vigtig ny viden om den enkeltes sygdom, og dermed banes vejen mod mere effektive behandlinger af en række af de mest udbredte vestlige sygdomme. Det vil også sigt udmønte sig i mindre sundhedsudgiftersiger Hans Stødkilde-Jørgensen.

Behov for forskning

I første omgang skal anlægget bruges til forskning. De aarhusianske forskere er allerede i gang med forsøg inden for kræft i bugspytkirtlen, udviklingen af livsstilsygdomme og blodpropper i hjernen eller i hjertet.  Og nu, hvor superskanneren snart er færdiginstallereret, vil flere projekter komme til, for interessen blandt andre forskere er stor på grund af de lovende perspektiver.

Forsøgene skal give forskerne svar på, hvilke sygdomsområder systemet har den største værdi for i forhold til andre hidtil kendte undersøgelsesteknikker. Bl.a. skal systemet gennemgå en række kvalitetsmålinger inden de danske sundhedsmyndigheder giver grønt lys. Hans Stødkilde-Jørgensen forventer, at man om 1-2 år vil have viden nok til at bruge anlægget til dem, det egentlig handler om, nemlig patienterne.

Samarbejde på tværs af grænser

Det 35 millioner kroner dyre hyperpolariseringsanlæg findes i dag på under ti steder i verden, hvor flere  dog er på vej. Hans Stødkilde-Jørgensen fortæller, at han og de øvrige forskere på området arbejder tæt sammen med internationale kolleger:

”Da hyperpolarisering er en så teknisk vanskelig proces, er det ekstra vigtig, at vi arbejder tæt sammen med kolleger i andre lande. Forskerne fra Aarhus sikrer dette ved tæt udveksling med kollegerne på universiteterne i Cambridge, Oxford og Zürich. På den måde sikrer vi os, at vi kan sammenligne vore erfaringer på tværs af landegrænser, og derved at patienterne i sidste ende vil få den bedste behandling.”

Hen over sommeren vil der være testkørsler af det ekstremt avancerede udstyr. Herefter kan forskerne for alvor smøge ærmerne op.

 


 

Fakta

  • Danmark er blandt de førende i verden på området.
  • Hyperpolariseringsmetoden er opfundet af en dansk forsker, Jan-Henrik Ardenkjær Larsen fra GE Healthcare.
  • Den nye instrumentopsætning har kostet ca. 35 mio. kr. Af disse er mere en 20 mio. kr. doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og Karen Elise Jensens Fond, resten er finansieret af Region Midtjylland og Aarhus Universitet.
  • Driften er sikret for de næste to år via bevillinger på ca. 20 mio. kr. fra Højteknologifonden og Det Strategiske Forskningsråd, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

 


 

Yderligere oplysninger

Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, MR-Centret og
Aarhus Universitetshospital
Telefon: 78456116 / mobil: 2338 2055
hsj@mr.au.dk

 

Institut for Klinisk Medicin