Aftagerpanel

for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Kandidatuddannelsen i Sygepleje
og Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje

Ditte Hughes
Afdelingschef, Koncern HR
Region Midtjylland
Hanne Sveistrup Demant
Sygeplejefaglig direktør
Regionshospitalet Horsens
Helen Bernt Andersen
Sygeplejedirektør
Rigshospitalet
Jonas Kierkegaard
Chef, Innovation Lab, Roche Pharma
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Ergoterapeutforeningen
Birthe Thoft Knudsen
Specialkonsulent
Strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen
Silkeborg Kommune
Sille Frydendahl
Chef for profession og karriere
Danske Fysioterapeuter
Michael Werenberg Mikkelsen
Ledende bioanalytiker
Nuclear medicin og PET, Aarhus Universitetshospital

Dorthe Boe Danbjørn
Næstformand
Dansk Sygeplejeråd

Jonna Fröhlich
Uddannelsesdekan
VIA University College

James Høpner
Efteruddannelseschef
PLO - Praktiserende Lægers Organisation