Aftagerpanel

for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Kandidatuddannelsen i Sygepleje
og Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje

Ditte Hughes
Afdelingschef, Koncern HR
Region Midtjylland
Hanne Sveistrup Demant
Sygeplejefaglig direktør
Regionshospitalet Horsens
Helen Bernt Andersen
Sygeplejedirektør
Rigshospitalet
Inger Mechlenburg
Fysioterapeut, cand.scient.san.
Ortopædkir.afd. E, THG
Aarhus Universitetshospital
Jørgen Feldbæk Nielsen
Leder af Research Unit
Hammel Neurorehabilitation and Research Center
Birthe Thoft Knudsen
Specialkonsulent
Strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen
Silkeborg Kommune
Charlotte Gerd
Post.doc., Cand.scient.san.publ.
Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse
Kirstine Markvorsen
Sundhed- & Omsorgschef
Aarhus Kommune  

Michael Werenberg Mikkelsen
Ledende bioanalytiker
Nuclear medicin og PET, Aarhus Universitetshospital

Dorthe Boe Danbjørn
Næstformand
Dansk Sygeplejeråd

Jonna Fröhlich
Uddannelsesdekan
VIA University College

James Høpner
Efteruddannelseschef
PLO - Praktiserende Lægers Organisation