Aftagerpanel for Medicin

Ida Götke
Sygeplejefaglig Direktør
Hospitalsenheden Vest, Region Midt  
Claus Thomsen
Lægefaglig direktør
Aarhus Universitetshospital
Phuong Le Reisinia
Lægefaglig direktør, Psykiatri og Social
Aarhus Universitetshospital

Mads Skipper
Sekretariatschef
Koncern HR, sundhedsuddannelser

Hosea Dutschke
Direktør for Sundhed & Omsorg
Aarhus Kommune
Jonna Frølich
Uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen
VIA University College
Søren Prins
Praktiserende læge, Postgraduat klinisk lektor
Midtbylægerne Silkeborg
Mikkel Friberg
Enhedschef, Autorisation og EU Sygesikring.
Styrelsen for Patientsikkerhed
Nina Bjerre Andersen
Reservelæge
Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen
Nicole Schmitt
Professor, Viceinstitutleder for uddannelse
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Stefan Lindgren
Professor
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Lunds Universitet
Lone Winther Jensen
Formand for Det Regionale Råd
for Lægers Videreuddannelse
Jesper Brink Svendsen
Reservelæge, repræsentant for Yngre Læger i
Lægeforeningens bestyrelse
Tine Bryan Stensbøl
Senior Vice President
R&D Project and Business Management, Lundbeck
Klaus Lunding
Formand
Danske Patienter