Aftagerpanel for Medicin

Elin Olaug Rosvold
Pro-Dean for Medicial Studies
University of Oslo

Charlotte Carson
Vice President
Novo Nordisk

Nadia Trane Hovgesen
Yngre Læge i KBU
AUH

Mads Skipper
Sekretariatschef
Koncern HR, sundhedsuddannelser

Henrik Idriss Kise
Praktiserende læge og forperson for PLO
Lægerne Idriss Kise

Maria Dyhrberg Rasmussen
Uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen
VIA University College

Søren Prins
Praktiserende læge, Postgraduat klinisk lektor
Midtbylægerne Silkeborg

Mikkel Friberg
Enhedschef, Autorisation og EU Sygesikring.
Styrelsen for Patientsikkerhed

Susanne Lauth
Sygeplejefaglig Direktør
AUH

Nicole Schmitt
Professor, Viceinstitutleder for uddannelse
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet

Anders Perner
Næstforperson
Lægevidenskabelige selskaber

Lone Winther Jensen
Forperson for Det Regionale Råd
for Lægers Videreuddannelse

Jakob Paludan
Lægefaglig direktør
Psykiatrien

Tine Bryan Stensbøl
Senior Vice President
R&D Project and Business Management, Lundbeck

Klaus Lunding
Forperson
Danske Patienter

Christian Boel
Direktør for Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

Christina Neergaard Pedersen
Forpeson for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse
Afdelingslæge på Aabenraa Børneafdeling.