Aftagerpanel for Oral Sundhed

Elisabeth Gregersen
Formand for Danske Tandplejere
Sine Herholdt
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen
Birgitte Holm Andersen
Sundhedschef,
Favrskov Kommune
Mette Borum
Overtandlæge, Chef for tandplejen
Aarhus Kommune
Marianne Brock
Tandlæge og klinisk tandtekniker
Privat praksis
Flemming Mogensen
Klinisk Tandtekniker
Rep. for Landsforeningen
af Kliniske Tandteknikere
Dennis Borup
Tandplejer
Martin Hedermann Pedersen
Tandplejer
Inge Aarslev
Specialtandlæge i ortodonti
Aalborg Kommunes Tandpleje
Mette Rylev
Tandlæge, ph.d.