Human First

Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, hvor vi sammen stræber efter en overordnet drøm om at gøre Midtjylland til det sundeste sted på jorden. For de mennesker, der bor her. Men også for alle de mennesker, der ikke gør.

Med Human First er det vores ambition at samarbejde om at gøre det endnu bedre og yderligere styrke forsknings- og uddannelsesindsatsen både på professions- og universitetsuddannelserne på sundhedsområdet. Vi ønsker samtidig en vedvarende opmærksomhed på, hvordan forskning, uddannelse og praksis spiller sammen og beriger hinanden.

Visionen for Human First er:

Samarbejde om banebrydende forskning og intelligent uddannelse – for bedre sundhed og samfund.

Læs om visionen for Human First her (PDF).

Visionen er formuleret af styregruppen for Human First. Læs om styregruppens sammensætning her.

Indsatsområder 2018-2020

I de kommende tre år vil vi fokusere vores samarbejde inden for fire indsatsområder:

  • Sygdomme og skader i hjernen 
  • Mennesker med rehabiliteringsbehov 
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb

De valgte indsatsområder tager udgangspunkt dels i områder, hvor vi allerede i dag har en fælles styrkeposition, som vi sammen kan løfte til et endnu højere niveau, dels i områder hvor vi ønsker at fremme en udvikling. Visionen er at skabe enestående resultater, som er til gavn for borgerne i Midtjylland, og som er internationalt anerkendt for at kunne bedre sundheden for alle mennesker i verden. Det er vores ambition, at der inden for alle områder sikres en stærk kobling mellem forskning, uddannelse og praksis, og at der samarbejdes med kommuner, praksissektor og stærke internationale uddannelses- og forskningsmiljøer.

Læs om de fire indsatsområder her (PDF)

To hvidbøger er klar

I februar 2019 blev de to første hvidbøger godkendt. Læs hvidbog vedr. sygdomme og skader i hjernen HER (PDF), og hvidbog vedr. mennesker med rehabiliteringsbehov HER (PDF)

Hvidbøgerne er udarbejdet af to programgrupper, der er sammensat af fagfolk fra region, universitet, professionshøjskole og kommuner. 

Medlemmer i programgrupperne:

Programgruppen for "mennesker med rehabiliteringsbehov" (PDF)

Programgruppen for "sygdomme og skader i hjernen" (PDF)

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

Maiken Rose Hjortbak, chefkonsulent, Health, Aarhus Universitet

Email: mrhj@au.dk

Telefon:  2033 8576


Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 2135 6542 


Tina Kleis Madsen, chefkonsulent, VIA Sundhed

Email:  tije@via.dk

Telefon:  8755 2961