Human First

VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet Health har siden 2018 haft et strategisk samarbejde under navnet Human First. I 2021 blev samarbejdet udvidet med deltagelse af alle kommunerne i Region Midtjylland.

Formålet med Human First er at styrke samarbejdet om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet til gavn for borgere og samfund. De fire organisationer initierer, understøtter og prioriterer aktiviteter samt bidrager med hver deres kompetencer og styrker. Aktørerne på sundhedsområdet bliver i stigende grad afhængige af hinanden, og med Human First ønsker VIA University College, Region Midtjylland, Aarhus Universitet Health og de 19 kommuner i Midtjylland fortsat at samle kræfterne om fælles ambitioner for et stærkt sundhedsvæsen.

Vision

  • Samarbejde om banebrydende forskning, udvikling, uddannelse og klinik  – for bedre sundhed og samfund

Der er valgt følgende tre indsatsområder:

  • Sygdomme og skader i hjernen
  • Mennesker med rehabiliteringsbehov, og
  • Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb, og
    Mental sundhed for børn og unge.

Desuden er et muligt nyt indsatsområde på vej, hvilket omhandler børn, unge og trivsel.

Er du interesseret i yderligere oplysninger om Human First og de konkrete indsatser, kan du besøge vores hjemmeside www.human-first.org