Samarbejde med Roche

Roche Danmark er den danske gren af den verdensomspændende lægemiddel- og diagnostikvirksomhed F. Hoffmann-La Roche. I Danmark arbejder Roche med alt fra klinisk forskning og teknologisk analyseudstyr til RNA-målrettet lægemiddelforskning.

Samarbejdet mellem Health og Roche har blandt andet fokus på talentudvikling, gensidige medarbejderbesøg og faglige interessefællesskaber mellem forskere på universitetet og i erhvervslivet. Samarbejdsaftalen bygger bro mellem Healths og Roches forskningsmiljøer og giver mulighed for fælles fondsansøgninger til eksempelvis forskningsprojekter eller ansættelse af erhvervs-ph.d.er og -postdocs.
Samarbejdet kort


  • Roche deltager i og bidrager med case-opgaver til Healths ’Medical Innovation Day
  • Healths forskere besøger Roche Innovation Center Copenhagen i Hørsholm
  • Roche giver input til undervisningen på Healths erhvervsrettede talentforløb
  • Health og Roche styrker forbindelsen mellem forskere med henblik på fondsansøgninger til fælles forskningsprojekter og til ansættelse af erhvervsforskere

Vil du også samarbejde?

Ring til os og hør nærmere: