Health-professor får 104 mio. kr. til fertilitetsforskning

Professor Cecilia Ramlau-Hansen fra Aarhus Universitet får sammen med to kolleger i Norge og Tyskland et ’Synergy Grant’ på cirka 104 mio. kr. fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingen bruger de til at undersøge, hvorfor fertiliteten falder og barnløshed rammer forskelligt på tværs af sociale grupper.

Professor Cecilia Ramlau-Hansen er én af tre initiativtagere til et stort internationalt forskningsprojekt, der ifølge Det Europæiske Forskningsråd har potentiale til at transformere forskning i fertilitet og menneskelig reproduktion.
Professor Cecilia Ramlau-Hansen er én af tre initiativtagere til et stort internationalt forskningsprojekt, der ifølge Det Europæiske Forskningsråd har potentiale til at transformere forskning i fertilitet og menneskelig reproduktion. Foto: Simon Byrial Fischel, AU Health.

Om Cecilia Ramlau-Hansen

Læs mere om Cecilia Ramlau-Hansen og hendes forskning i portrætartiklen ”Det koster noget at gå efter drømmen”.

Om ERC og bevillingsuddelingen

  • Næsten 360 forslag blev indsendt i denne første ERC Synergy Grant-indkaldelse under EU's Horizon Europe-program.
  • Uddelingen af de i alt 295 millioner euro støtter grupper af to til fire fremragende forskere, som samler komplementære færdigheder, viden og ressourcer i ét ambitiøst projekt.
  • 29 projekter slap gennem nåleøjet og får hver mellem 10-15 mio. euro. til at undersøge komplekse og multidisciplinære forskningsudfordringer.
  • De 29 forskningsprojekter involverer 105 hovedforskere (PI’s), som skal udføre deres forskning på universiteter og forskningscentre i 19 lande over hele verden.

Højindkomstlande oplever en hidtil uset lav og stadig mere polariseret fertilitet. Det betyder bl.a., at forskellene mellem sociale grupper vokser med en særlig stigning i barnløshed blandt lavtuddannede mænd og kvinder.

I BIOSFER-projektet, som ERC nu støtter med en såkaldt synergi-bevilling, undersøger Cecilia Ramlau-Hansen fra Institut for Folkesundhed og hendes internationale kolleger bl.a., hvordan sociale, biologiske og psykologiske faktorer påvirker de nye fertilitetsmønstre hos unge voksne. De undersøger også, i hvilket omfang den faldende fertilitet og polariseringen kan tilskrives sociale og biomedicinske faktorer.

Transformerer forskning i fertilitet og menneskelig reproduktion

Cecilia Ramlau-Hansen modtager ERC-bevillingen sammen med læge Siri E. Håberg, der leder Center for Reproduktion og Helse i Norge og professor Mikko Myrskylä, som leder Max Planck Institut for Demografi i Tyskland. Sammen har de ifølge ERC potentiale til at transformere forskning i fertilitet og menneskelig reproduktion, bl.a. fordi de integrerer perspektiver og metoder fra epidemiologi, medicin, psykologi og demografi m.m. i et fælles forsøg på at forstå nutidens fertilitet og mangel på samme.

De tre forskere baserer deres tværdisciplinære undersøgelser på to store fødselskohorter, ”Bedre Sundhed i Generationer” i Danmark og ”MoBa” i Norge, som tilsammen rummer data fra flere end 200.000 unge voksne fulgt fra fosterlivet og fremefter.

Cecilia Ramlau-Hansens bidrag til det fælles forskningsprojekt omfatter bl.a. et omfattende kendskab til reproduktions-epidemiologiske metoder samt ekspertviden om årsager til og konsekvenser af forstyrret pubertetsudvikling, dårlig sædkvalitet, nedsat frugtbarhed og infertilitet.

ERC-bevillingen er på i alt cirka 104 mio. kr., og 44 af dem er øremærket Cecilia Ramlau-Hansens forskning på Aarhus Universitet.

Kontakt

Professor og sektionsleder Cecilia Ramlau-Hansen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 26 29 57 15
Mail: chrh@ph.au.dk