En opvisning af styrker og muligheder

13 skarpe oplæg på under tre timer til fakultetets første Interdisciplinary Research Meeting var en demonstration af, hvor imponerende bredt vi spænder på Health.

Fotos: Line Rønn

Onsdag eftermiddag sad professorer, lektorer, adjunkter og postdocs fra fakultetets fem institutter i Stakladen.

De deltog i Healths første Interdisciplinary Research Meeting, og de blev især klogere på, hvordan vi på tværs af institutterne kan hjælpe hinanden bedre. Det sker nemlig, at forskere køber fx molekylære analyser, biostatistisk rådgivning eller cellesortering, histologi og 3D-printning andre steder, fordi de ikke ved, at vi her på Health har fremragende core-faciliteter til lige netop det.

Til mødet i Stakladen var var der farverige AI-illustrationer, oplæg fortalt som eventyr og eksempler på, hvordan de døde hjælper de levende i analyser af små molekyler på Institut for Retsmedicin. Vi lærte om neuropsykiatrisk forskning på mennesker og dyr, og vi hørte, at i corefaciliteterne på Institut for Odontologi og Oral Sundhed kan de skære i alt.

“Det gør indtryk på mig at opleve så komprimeret, hvor meget vi kan på Health. Eftermiddagen var en demonstration af fakultetets bredde og styrker, og det glæder mig at se den store interesse, forskerne har for hinandens felter,” siger prodekan for forskning Hans Erik Bøtker.

Han håber, at Interdisciplinary Research Meeting bliver en tradition, som kan inspirere til tværfagligt samarbejde.   

Dagen bød på en præsentation af følgende core-faciliteter på Health:

 • Professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed: The Climate Chambers - From Sahara via Amazonas to the high Arctic in one day or from clean-room to Oxford Street in 2 days
 • Daglig leder af FACS Core Facility Charlotte Christie Petersen, Institut for Biomedicin: Core Facilities located at the Department of Biomedicine
 • Professor Gregers Wegener, Institut for Klinisk Medicin: Translational Neuropsychiatry Unit (TNU): Neuropsychiatric behavioural and functional phenotyping.
 • Seniorforsker Jørgen Bo Hasselstrøm, Institut for Retsmedicin: Let the dead help the living – small molecule analysis
 • Institutleder Siri Beier Jensen, Institut for Odontologi og Oral Sundhed: Core Facilities located at the Department of Odontology and Oral Health
 • Lektor Per Qvist, Institut for Biomedicin: From data-confused to Bio-informed…
 • Professor Christian Fynbo Christiansen og molekylærbiolog Johan Vad-Nielsen, Institut for Klinisk Medicin: Core Facilities located at MOMA

Programmet inkluderede seks inspirerende Flash Talks:

 • Professor Pia Dreyer, Institut for Folkesundhed: Humanising the Intensive care unit – is it possible?”
 • Adjunkt Line Staun Larsen, Institut for Odontologi og Oral Sundhed og Institut for Retsmedicin: Relations
 • Lektor Dorte Rytter, Institut for Folkesundhed: Endo…. What did you say? Doing interdisciplinary research on a neglected condition
 • Lektor Mikkel Vendelbo, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin: Nuclear Medicine – From Cells to Humans
 • Lektor Ermelinda Porpiglia, Institut for Biomedicin: Mapping niche dynamics at single-cell resolution in skeletal muscle using mass cytometry
 • Professor Jan Wolff, Institut for Odontologi og Oral Sundhed: Digital dentistry

Læs mere

Få et overblik over corefaciliteterne på Health her.