Henrik Toft Sørensen får Marie & August Krogh Prisen

Klinisk lærestolsprofessor Henrik Toft Sørensen fra Institut for Klinisk Medicin får Marie & August Krogh Prisen på 1,5 mio. kr. for sit omfattende bidrag til dansk og international klinisk epidemiologisk forskning.

Foto: Lone Rasmussen

Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber belønner i år Henrik Toft Sørensen med Marie & August Krogh Prisen for det uvurderlige pionerarbejde, han har leveret inden for klinisk epidemiologisk forskning.

I 2000 etablerede Henrik Toft Sørensen Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA), og på lidt over 20 år er enheden vokset fra at huse tre medarbejdere til i dag at beskæftige 90 forskere, som alle arbejder på at skabe bedre forståelse af sygdomsforløb over livslange perspektiver.

Henrik Toft Sørensen har brugt en stor del af sin karriere på at forstå sammenhængen mellem blodpropper, hjertekarsygdomme og kræft. Forskningsresultaterne er publiceret i mere end 1.000 videnskabelige artikler i flere af verdens førende tidsskrifter med Henrik Toft Sørensen som første- eller sidsteforfatter.

Med prisen følger 1,5 mio. kr., hvoraf de 1.250.000 kr. er øremærket forskning. De resterende 250.000 kr. går til forskeren personligt.

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Novo Nordisk Fonden

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor, overlæge og dr.med. Henrik Toft Sørensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Telefon: 87 16 82 15
Mail: hts@clin.au.dk