Nyt acceleratorprogram skal hjælpe forskere med at omsætte viden til vare

Godt nyt til innovative forskere: De fem største universiteter i Danmark bringer sammen med Novo Nordisk Fonden det internationale succesprogram SPARK til Danmark. Programmet tilbyder life science-forskere ekspertviden og startkapital og klæder forskerne på til at kommercialisere deres forskningsidéer.

Foto: Jesper Rais, AU Foto

Forskere fra NAT, TECH og Health, der mangler hjælp til at komme videre med en forretningsidé, kan nu se frem til et skræddersyet sparringsforløb og et økonomisk startskud, hvis de bliver en del af SPARK-programmet.

Det globale accelerator-koncept, som nu er etableret i Danmark, er sat i verden for at lette overgangen fra forskning til forretning. Programmet klæder forskerne på til bedre at kunne overføre de lovende akademiske projekter og fund i laboratoriet til reelle løsninger og produkter, der kommer patienter og samfund til gode.

Op til 45 forskningsprojekter kommer gennem første nåleøje

SPARK henvender sig til forskere fra life science-området, og målgruppen spænder fra ph.d.-studerende til erfarne professorer fra alle danske universiteter og hospitaler. Det er ansøgere med projekter på tidlige stadier inden for farma, med-tek, sundhedsteknologi og industriel biotek, der kan komme i betragtning til det toårige SAPRK-forløb.

”Med SPARK-programmet kan vores forskere blive tilknyttet mentorer fra en bred kreds af industrieksperter, som kan give kvalificerede råd og vejledning i hele kommercialiseringsprocessen. De deltagende forskere får desuden adgang til startkapital, de bliver tilbudt uddannelsesseminarer og internationale SPARK-summits, og de bliver en del af et internationalt netværk. SPARK er et virkelig godt tilbud og en unik mulighed for innovative forskere,” siger Thomas G. Jensen, der udover at være institutleder på Institut for Biomedicin også er Healths repræsentant i SPARKS danske styringskomite.

Når forskerne har været gennem et SPARK-forløb med deres projekt, er det målet, at projektet har nået et niveau, der gør det attraktivt for yderligere finansiering. I løbet af de første fem år vil op til 45 projekter blive en del af SPARK-programmet. Ansøgning om optagelse på SPARK-programmet foregår i åben konkurrence, og projekterne bliver vurderet af en udvælgelseskomite, der består af repræsentanter fra universiteterne og eksterne life science-eksperter.

Programmet kan løfte vores forskning fra akademia og ud i virkeligheden

SPARK-programmet blev oprindeligt etableret ved Stanford Universitet i 2006. Siden er SPARK blevet et globalt program, som nu er udrullet til 40 forskellige forskningsinstitutioner og med nordeuropæiske hubs i hhv. Tyskland, Norge og Finland. Og der er god mening i at have et afprøvet internationalt acceleratorprogram i Danmark, mener prodekan for forskning Hans Erik Bøtker:

”Erfaring fra udlandet viser, at forskere, der får adgang til viden, netværk og finansiering fra industrien, øger deres chancer for at omsætte innovativ forskning til produkter i et kommercielt marked. SPARK-programmet har gået sin sejrsgang verden rundt. Derfor er jeg ret begejstret for, at vi med SPARK Denmark nu også har mulighed for at give vores forskningsprojekter med forretningspotentiale et løft ved at tilbyde iværksætterlystne AU-forskere et solidt skub fremad. Det gavner os alle sammen.”

Godt at få industri-specialister ind i forskningslaboratorierne

SPARK Denmark er et samarbejde mellem de fem største danske universiteter – KU, SDU, AAU, DTU og AU – og Novo Nordisk Fonden, som bevilger 44 mio. kr. til projektet.

”Alle parter i SPARK-programmet har interesse i at få universiteternes forskning ude og leve i samfundet, men vi har i mange år savnet et formaliseret og direkte link mellem industriens specialister og universiteternes forskere. Vi ved, at et sådant kan øge chancerne for, at flere af vores forskningsidéer bliver realiseret som kommercielt interessante produkter til gavn for patienter og samfund. Det kan SPARK-programmet hjælpe med, og vi glæder os meget til samarbejdet,” siger Hans Erik Bøtker.

Den første ansøgningsrunde til SPARK-programmet finder forventeligt sted medio 2022, og de projekter, der modtager en bevilling, vil blive indrulleret i løbet af efteråret.

Kontakt

Rådgiver Andreas Kambskard
Aarhus Universitet, Administrationscenter Health – Fakultetssekretariatet
Mobil: 93 52 20 88
Mail: andreaskambskard@au.dk

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Novo Nordisk Fonden