Mads Ronald Dahl

Titel

Specialkonsulent, Cand.scient., Ph.d.

Primær tilknytning

Mads Ronald Dahl

Fagområder

  • Fagdigitalitet
  • Digital kompetence udvikling
  • Uddannelsesudvikling
  • Kunstig intelligens i uddannelser
  • Eksamensformer

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Mads Ronald Dahl er uddannelsesudvikler ved Aarhus Universitet, anerkendt for sine bidrag til digital uddannelseudvikling. Med fokus på at integrere relevant teknologi i undervisning, læring og evaluering, initierer han projekter, der blander traditionelle uddannelsesprincipper med moderne digitale fremskridt. Hans arbejde ved Aarhus Universitet understreger vigtigheden af at tilpasse læringsmål til fremtidige digitale kompetencer og AI, hvilket sikrer, at både ansatte og studerende er forberedte på en hastigt udviklende verden. Gennem forskning, undervisning og facilitering af udvikling har Mads fået en stemme i udviklingen af europæiske uddannelsesrammer, fremmet samarbejde og talt for dynamiske, teknologistøttede læringsmiljøer.

Arbejdsområder

På Aarhus Universitet har jeg ansvaret for den strategisk og praktisk implementering af digital kompetenceudvikling for alle studerende og ansatte. Jeg har til dette arbejde brugt rammeværkerne DigComp 2.2 og DigCompEdu som sprogligt fundament.

"Uddannelsesdialograpporten"vil blive udarbejdet med eksisterende almindelige data og offentlige dokumenter (Power BI, EDDI, Stads, Web og UVA kodet Studieordninger. Rapporten skal tilpasset den konkrete faglighed og uddannelsen rekvirerer en dialograpport efter aftale med CED.

Med brug af kunstig intelligens (AI) til at udforme specifikke læringsmål og kompetenceprofiler, har jeg udviklet systemet ULGIS (Universal Learning Goal Inspirational Synthesizer). Ved at anvende AI får vi mulighed for at koble eksisterende uddannelses og undervisnings curriculumdata med lærings taksonomier og kvalifikationsrammen for uddannelsen. Systemer genererer udfra de angivet parametre inspiration til relevante læringsmål, kompetenceprofiler mm.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle