Helga og Peter Kornings Fond

Vejledning for ansøgninger til Helga og Peter Kornings Fond:

 • Ansøgninger indsendes KUN digitalt, og sendes pr. e-mail:
  Helga og Peter Kornings Fond
  C/O DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
  Att.: Sophie Juel Schiøtt
  E-mail: sophie.schioett@dk.dlapiper.com j.nr. DC274023
 • Til brug for ansøgninger SKAL ansøgningsskemaet til højre anvendes. Samtlige punkter i skemaet skal udfyldes.
 • Ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være modtaget pr. e-mail senest den 15. november kl. 23.59.
 • Efter udløb af ansøgningsfristen, bedømmes de indkomne ansøgninger, og der træffes endelig beslutning på bestyrelsesmøde, der afholdes i februar. Meddelelse af legater bliver sendt senest ultimo februar. Der forventes årligt uddelt legater i størrelsesordenen kr. 500.000.
 • Ingen bevillinger fra fonden kan overstige kr. 25.000.-.
 • Ansøgere fra Aarhus-området kan søge om støtte til følgende formål:
  • Aktiv medvirken i lægevidenskabeligt møde i udlandet (abstract skal vedlægges)
  • Gennemførelse af lægevidenskabelige samarbejdsprojekter i udlandet
  • Faglig videreuddannelse og kurser i klinisk viden eller færdigheder i Danmark eller i udlandet indenfor hjerte- og karsygdomme og ortopædisk kirurgi. Der er tale om færdigheder eller indsigt, som man ikke kan opnå på sin egen arbejdsplads
  • Afholdelse af lægevidenskabelige konferencer eller symposier i Danmark, men ikke i udlandet
  • Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis vedrørende bevægeapparatet, cancer og hjertekreds- løbssygdomme, herunder driftsudgifter og indkøb af mindre apparatur.
 • Der gives ikke støtte til:
  Egen løn, løn til medarbejdere, trykning af publikationer, møder eller rejser som er afsluttede inden bevillingsdatoen ultimo februar.
 • Ansøgningen skal skrives på dansk på skemaet og omfatter følgende:
  • Beskrivelse af formål, baggrund, motivation, plan for programmet og dets gennemførelse. Hvis der er tale om afholdelse af videnskabeligt møde omtales desuden nøjagtig dato, varighed og plan for mødet (højst 5 sider inkl. referencer). Hovedansøgers eget CV på højst 1 side, og ikke vejleders CV.
  • Liste over artikler (ikke abstracts) publiceret af hovedansøger de sidste 5 år. Medsend ikke særtryk eller manuskripter.
 • Udenlandske ansøgere, som ikke kan formulere en ansøgning på dansk, kan skrive den på engelsk.
 • Betingelser for tildeling:
  Bevillingsbeløbets anvendelse skal specificeres, og må ikke anvendes til overhead.
  Hvis ansøger har modtaget støtte til samme formål fra anden side, skal dette straks oplyses til sekretariatet. Eventuelt ikke anvendte midler skal returneres til fonden. 1 måned efter projektets afslutning skal bevillingshaver fremsende et kort regnskab for midlernes anvendelse.
 • Bedømmelsesudvalget består af:
  Lektor ved Institut for Folkesundhed, Ph.D. Kristian Overgaard, Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Ph.D. Jan Alsner og advokat Jakob Nielsen.

Fonden støtter kun ansøgninger fra ansøgere, som arbejder i Aarhus området og som er tilknyttet forskningsinstitutioner i Aarhus området. Den støtter projekter, som foregår i Aarhus området – på hospitaler og universitetet, uanset om ansøger bor i andre byer i Danmark. Bopæl i Aarhus området er ikke tilstrækkeligt, dersom projekterne foregår andetsteds i Danmark. Hvis projekterne finder sted i andre byer end Aarhus, f. eks. i udlandet, er det en forudsætning for bevilling, at ansøger er tilknyttet en forskningsinstitution eller -gruppe i Aarhus området.

Ansøgninger som ikke overholder ovenstående krav til formalia og indhold kan IKKE forventes behandlet.

Hvis legatet ikke bruges fuldt ud:

Ansøgninger om legater knytter sig som regel til opnåelse af legat til meget konkret definerede formål indenfor et projekt.

Såfremt legatet ikke anvendes i sin helhed til det/de i ansøgningen specificerede konkrete formål, er det som udgangspunkt IKKE muligt at få overført restlegatet til et andet formål. I så fald skal restlegatet returneres til Fonden.

Man er i stedet velkommen til at søge legater igen året efter.

Er der tvivl om, hvorvidt en omkostning knytter sig til det ansøgte formål, kan Fonden kontaktes for en afklaring. Henvendelse herom bedes ske på mail til sophie.schioett@dk.dlapiper.com