Sådan kan du samarbejde med Health


Forskningen på Health er fordelt på fem institutter: Biomedicin, Folkesundhed, Klinisk Medicin, Odontologi og Oral Sundhed samt Retsmedicin. Læs mere om fakultetets forskningsområder og find en forsker til dit samarbejdsprojekt.


Du kan få adgang til en forskningsydelse hos en af Healths core-faciliteter. Core-faciliteterne råder over særligt udstyr og specielle kompetencer, og de tilbyder specialiserede services til universiteter, hospitaler og virksomheder. 


En erhvervs-ph.d. eller -postdoc er en unik mulighed for et tæt samarbejde om at få løst konkrete forsknings- og udviklingsopgaver i virksomheden og styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervslivet og forskere på Aarhus Universitet.


Du har mulighed for at indgå i tre typer af samarbejde med forskere fra Health: Samfinansieret forskning, rekvireret forskning eller en ordning, hvor I ansætter en erhvervs-forsker i jeres virksomhed i en tidsbegrænset periode.


I AU Job- og Projektbank kan du udbyde et projekt, som din virksomhed eller organisation gerne vil have en specialestuderende til at arbejde med. På den måde kan I fx få udført en specialiseret analyse, og den studerende kan arbejde med en relevant case.


Du kan få adgang til den nyeste forskning inden for et specifikt område ved at indgå en aftale med Aarhus Universitet om licensering af et forskningsresultat.


Vil du vide mere?


Kontakt os, hvis du har en idé til et samarbejde eller vil høre nærmere om mulighederne.

Health samarbejder med private virksomheder, offentlige institutioner og universiteter over hele verden.

Du kan fx etablere et samarbejde med fakultetet i form af: samfinansierede forskningsprojekter, rekvireret forskning, licenseringsaftaler eller erhvervs-ph.d.er og -postdocs.

Du kan også læse mere om mulighederne for samarbejde med AU generelt på det centrale website.