Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Sekretariatschef

Dekansekretær

Sekretær (barselsvikar)

Rådgivere

Forskningsnetværk

Anja P. Einholm

Netværkskoordinator

Entreprenørskab

Internationalisering og talentudvikling

Juridisk rådgiver

Rådgiver (barsel)


Studentermedhjælp, dekanat

Mail: studentermedhjaelp.he@au.dk
Telefon: 93 52 12 55
Bygning: 1265, lokale 228