Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Sekretariatschef

Dekansekretær

Sekretær (barselsvikar)

Rådgivere

Forskningsnetværk (vakant)

Rekruttering (forskning)

Internationalisering og talentudvikling

Juridisk rådgiver

Rådgiver (barsel)


Studentermedhjælp, dekanat

Træffes tirsdage og torsdage.