Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Sekretariatschef

Dekansekretær

Marianne Vonsild

PA for dekan, chefsekretær

Studentermedhjælp, dekanat


Mail: studentermedhjaelp.he@au.dk
Telefon: 93 52 12 55
Bygning: 1265, lokale 228Rådgivere


Forskningsnetværk

Anja P. Einholm

Netværkskoordinator

Internationalisering og talentudvikling