Administration og drift af tandklinikker

Det giver modulet

Administrative opgaver på private og offentlige tandklinikker er omfattende både i tid og kompleksitet.

Love og regler, personaleadministration, arbejdstilrettelæggelse og koordineringsopgaver kræver viden og overblik. På modulet opnår du kompetencer til selvstændigt at varetage personaleadministrative og driftsmæssige opgaver på tandklinikken. 

Emner på modulet

 • Lovgivning og overenskomster med relation til tandklinikker
 • Den administrative klinikassistents rolle på klinikken, kompetenceudvikling, personalemøder, præsentationsteknikker
 • Klinikkultur og teamsamarbejde
 • Konfliktforebyggelse og –håndtering
 • Patientrettigheder, tilskudsmuligheder og klagemuligheder
 • Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering (APV)
 • Håndtering af patientdata og journaler samt styring af aftalebog
 • Telefonkommunikation
 • Procedurebeskrivelser
 • Scor og ydelsesstatistikker
 • Personaleadministration
 • Elevansvarlig
 • Datasikkerhed og journaler
 • Teamudvikling

Omfang

10 ECTS point. Der er 8 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde, praktiske øvelser, selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori.  Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

Til dig, der er optaget på modulet

Fakta

Kontakt

Helle Hornhaver

Koordinator for efter- og videreuddannelse

Modulansvarlig