Andre moduler

Forslag til valgfrit modul på 10 ECTS fra andre uddannelser

Videreuddannelsen i odontologisk praksis er opbygget i moduler og omfatter i alt 6 moduler a 10 ECTS-point (European Credit Transfer System), i alt 60 ECTS point.  Du har lov til at tage et 10 ECTS modul på en videreuddannelse på samme niveau (Akademiuddannelsesniveauet).

Modulet skal godkendes af den skole, du tager uddannelsen på. Uddannelsen skal være afsluttet inden for
6 år.

2 obligatoriske moduler (hvert a 10 ECTS):

 • Kommunikation i tandplejen
 • Service- og kvalitetsudvikling

3 valgmoduler (hvert a 10 ECTS)

 • Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
 • Tandpleje for børn og unge
 • Protetik
 • Ortodonti
 • Administration og drift af tandklinikker
 • Tandpleje for borgere med særlige behov
 • Implantologi og kirurgi
 • Valgfrit modul på en videreuddannelse på samme niveau (akademiuddannelser)

Afgangsprojektet (10 ECTS)

 • Afslutter uddannelsen efter de 5 øvrige moduler er bestået.

Relevante valgfrie moduler fra videreuddannelser på akademiniveau

Nedenfor finder du forslag til relevante moduler, som kan indgå i uddannelsen i odontologisk praksis.

Yderligere information om disse uddannelser kan findes på www.ug.dk eller hjemmesiderne for de lokale erhvervsakademier eller andre udbydere.

Kommunomuddannelsen

 • Konflikthåndtering og læring på arbejdspladsen
 • Den digitale medarbejder
 • Den innovative medarbejder
 • Ledelse – er det noget for mig?
 • Projekter – styring og ledelse

Bemærk: Mange kommunalt ansatte klinikassistenter har i forvejen taget et eller flere moduler, f.eks. Tandklinikassistenten – administration og formidling (som nu er udgået) på kommunomuddannelsen.
6 års-reglen for den samlede uddannelse gælder stadig. Se www.cok.dk/kommunom

Akademiuddannelser
Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

 • Tværfaglige indsatsområder
 • Socialpædagogik og psykiatri
 • Professionel praksis
 • Pædagogik og kommunikation

Fagområde for ledelse
Akademiuddannelsen i ledelse

 • Projektstyring i praksis
 • Coaching og konflikthåndtering
 • Teamledelse
 • Arbejdsmiljø
 • Mediation
 • Arbejdsmiljøledelse

Merkantilt fagområde 
Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

 • Sociale medier
 • Online kommunikation

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Helle Hornhaver, koordinator for efter- og videreuddannelse
IOOS, Health, Aarhus Universitet
Tlf. 87168274/28992279, e-mail hornhaver@dent.au.dk