Kommunikation i tandplejen

Det giver modulet

Modulet har fokus på den mangfoldighed af kommunikation, der finder sted på en tandklinik.

Du får gode værktøjer til at kommunikere både mundtligt og skriftligt med patienter, deres pårørende, kolleger og samarbejdspartnere på en professionel måde og med forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer.

Emner på modulet

 • Sundhedsfremmebegrebet
 • Psykologi og kommunikation
 • Positiv kommunikation: Læring, pædagogik, positiv tilgang, anerkendende tilgang (AI)
 • Kulturforståelse og menneskesyn
 • Etik og moral
 • Effektiv kommunikation på klinikken og det besværlige
 • Læring og kommunikation
 • Konflikttrappen
 • Interkulturel forståelse, kulturel selvforståelse, Johari-vinduet
 • Strategisk skriftlig kommunikation
 • Handlemuligheder og håndtering af klinikhverdagens dilemmaer og konfliktfyldte situationer - hvordan navigerer vi i krydspresset mellem professionalisme og hverdagens krav?

Omfang

10 ECTS point. Der er 8 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde, selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på evnen til at reflektere over emnerne samt til at inddrage relevant teori.  Fremlæggelsen afsluttes med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

Til dig, der er optaget på modulet

Fakta

Udbydes: Efterår 2021. Studiestart 15/9. Øvrige datoer: 16/9, 22/9, 30/9, 14/10, 1/11, 9/11 og 18/11. Modulprøve 14/12 2021.

ECTS: 10

Datoer for undervisning: På vej.

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 8 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og løsning af opgaver relateret til klinikken.

Pris: 12.500 kr.  

Kontakt

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam

Modulansvarlig