Ortodonti

Det giver modulet

Med ortodontimodulet får du et godt teoretisk og praktisk fundament til at opnå større ansvar og selvstændighed i løsningen af arbejdsopgaverne på en ortoklinik. Med øgede faglige kompetencer får du samtidig mulighed for kvalificeret sparring med kolleger og professionel kommunikation med patienter og pårørende om behandlingerne.

Emner på modulet

 • Lovgrundlag – Autorisationsloven
 • Journalregler, patientrettigheder, klagemuligheder (patientombuddet)
 • Dentalstadier, diagnoser og indikationer for OR med udgangspunkt i lovgivningen – visitationskriterier)
 • Vækst og okklusionsudvikling.
 • Reaktioner i vævene ved ortodontisk behandling.
 • Optagelse af studiemateriale:
  -   Studiemodeller, herunder aftryk og sammenbid. Digitale modeller.
  -   Klinisk fotografering.
  -   Relevante røntgenoptagelser: MOD-optagelser, bidplanoptagelse, ceph og OTP.
      Cephalometri.
  -   Bonding
  -   Fremstilling af bukkede retainere og skinner
 • Materialelære (brackets, bondingmaterialer, tråde).
 • Behandlingsvalg og principper i behandlingsplanlægning.
 • Aftageligt apparatur. Vækstadapterende apparatur. Specielle apparaturer. Interceptive behandlinger.
 • Fast apparatur.
 • Valg af retention: Tråd/skinner. Seponering, debonding.
 • Risikovurdering (mundhygiejne, gingivitis/caries), kommunikation
  (anerkendende og assertiv tilgang).

Omfang

10 ECTS point. Der er 9 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde, praktiske øvelser, selvstudium, arbejde med portefolieopgave om studiemateriale på klinikken

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori.  Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

Fakta

Kontakt

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam

Modulansvarlig