Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

Det giver modulet

De øgede krav om kontrolprocedurer og dokumentation kræver større styring og løbende udvikling af service og kvalitet på tandklinikken. På modulet får du en grundig indføring i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere hensigtsmæssige procedurer og dermed være et vigtigt omdrejningspunkt for kvalitetsarbejdet på klinikken.

Emner på modulet

  • Kvalitetstænkning og begreber
  • Interessentanalyse og indikatorer for kvalitet
  • Brugerundersøgelser og kvalitetsdata – gennemførelse og præsentation
  • Projektledelse og rollen som forandringsagent
  • Kvalitetscirklen og processer
  • Den danske kvalitetsmodel og utilsigtede hændelser
  • Kvalitetsarbejde i praksis

Omfang

10 ECTS point. Der er 8 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde og selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori.  Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

Til dig, der er optaget på modulet

Fakta

Udbydes: Ikke fastlagt. 

Vægt: 10 ECTS-point

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 8 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og løsning af opgaver relateret til klinikken.

Pris: følger

Ansøgningsfrist: se på forsiden

Kontakt

Helle Hornhaver

Koordinator for efter- og videreuddannelse

Modulansvarlig