Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling

Det giver modulet

Du får et godt teoretisk og praktisk fundament til at varetage uddelegerede opgaver med undersøgelse og behandling af småbørn, foretage sundhedsvurdering og non-operative behandlinger, forebyggelse og sundhedsfremme samt vejledning af børn og forældre.

Emner på modulet

  • Lovgrundlag, herunder autorisationsloven og regler for journalføring
  • Kommunikation i relation til målgruppen
  • Sundheds- og sygdomsopfattelser
  • Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling og behandling af caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser
  • Profylakse og non-operative behandlinger
  • Vurdering af sundhed og fravær eller tilstedeværelse af sygdom i tænder, gingiva, slimhinder, samt vurdering af okklusionsudvikling
  • Risikobegrebet og risikovurdering
  • Børns udvikling, vilkår og parathed til tandpleje
  • Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af primære tænder
  • Sundhedspædagogik med fokus på ressourcer, motivation og mening.

Omfang

10 ECTS point. Der er 9 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde, selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori. Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringer fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken?

Fakta

Udbydes: Ikke faslagt

Datoer for modulet: 

Vægt: 10 ECTS-point

Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Tilrettelæggelse: Deltid. 9 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og løsning af opgaver relateret til klinikken.  

Ansøgningsfrist: ikke fastlagt

Modulansvarlig

Praktiske spørgsmål