Tandpleje for børn og unge

Det giver modulet

Du får et godt teoretisk og praktisk fundament til at arbejde sundhedsfremmende med børn og unge i tandplejen og du opnår kompetence til at udføre supragingival tandrensning.

Emner på modulet

 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Kulturforståelse og kommunikation
 • Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling, risikovurdering og behandling af erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge
 • Caries hos målgruppen med fokus på risikovurdering
 • Supragingival tandrensning og professionel afpudsning
 • Okklusionsudvikling
 • Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af permanente tænder
 • Sårbare og udsatte børn og unge samt børn og unge med psykiatriske diagnoser, herunder spiseforstyrrelser
 • Sundhedspædagogik med fokus på handlekompetence, sundhedsadfærd, inklusion/eksklusion,
 • Kost i forhold til almen og oral sundhed
 • Tværfagligt samarbejde

Omfang

10 ECTS point. Der er 10 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde, selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori.  Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

Fakta

Udbydes: Ikke fastlagt. 

Vægt: 10 ECTS-point 

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 10 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og løsning af opgaver relateret til klinikken.  

Pris: følger 

Kontakt

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam

Modulansvarlig