Tandpleje for borgere med særlige behov

Det giver modulet

Modulet giver dig en grundig baggrundsviden om de komplekse patientgrupper i omsorgs- og specialtandplejen. Du får et godt teoretisk og praktisk fundament til at varetage sundhedsfremme, forebyggelse og uddelegerede behandlingsopgaver samt indgå i tværfagligt samarbejde omkring borgere med særlige behov.

Emner på modulet

 • Lovgivning og organisering af tandplejetilbud for borgere med særlige behov
 • Sygdomsmønstre og prognoser for tandbehandling af borgere inden for målgrupperne
 • Specielle karakteristika ved personer med de hyppigst forekommende typer af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 • Behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere, der har brug for særlige tilbud om tandpleje
 • Sundhedsfremme og forebyggelse af lidelser i tænder, mund og kæber
 • Omsorgs- og specialtandplejens sociologi og demografi
 • Lægemidlers betydning for oral helse og behandling af orale sygdomme
 • Mundtørhed og behandling af candida infektioner
 • Planlægning og gennemførelse af protese- og tandbehandling i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • Klinisk hygiejne, arbejdsmiljøregler, etik og patientsikkerhed i forbindelse med tandbehandling på tandklinikken, i borgernes hjem eller andre steder uden for tandklinikken
 • Planlægning af effektive arbejdsgange samt kvalitetssikring og –dokumentation  på tandklinikken, i borgerens hjem og andre steder uden for tandklinikken

Omfang

10 ECTS point. Der er 9 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde,  selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori.  Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

Til dig, der er optaget på modulet

Fakta

Udbydes: Ikke fastlagt. 

Vægt: 10 ECTS-point

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 10 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og løsning af opgaver relateret til klinikken.

Pris: følger

Modulansvarlig

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam