Udtalelser om uddannelsen

Klinikassistent nr. 500 på AOP-uddannelsen i Aarhus

 

Siden 2010 har det været muligt for klinikassistenter i offentlig og privat tandpleje at videreuddanne sig på moduler i både administrative opgaver og patientbehandling.

Interessen Akademiuddannelsen har været stor og er fortsat stigende, og i efteråret 2018 rundede AOP-uddannelsen på Aarhus og Københavns universitet hvert sted deltager nr. 500.

I Aarhus blev Karina Hvidsted Schou overrasket med blomster på modulet: Tandpleje for 0-6årig og non-operativ behandling.

 

Klinikassistent Karina Hvidsted Schou, Ringkøbing-Skjern kommunale tandpleje

Jeg søgte ind på AOP for at få udvidet mine kompetencer samt for at få en masse ny viden. 

Efter modulet Tandpleje for børn og unge, som jeg tog i foråret 2018 og mit aktuelle modul (Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling), går jeg mere nysgerrigt til værks og stiller en masse spørgsmål. Man får en masse god viden og mulighed for en masse undren efter hver undervisningsdag.

Jeg vil rigtig gerne med tiden have mine egne patienter ude på klinikken i Ringkøbing. På modulerne bliver man rigtig godt rustet til at have egne patienter.

 

Overtandlæge Ulla Henningsen, Ringkøbing-Skjern kommunale tandpleje

 

Hos os delegerer vi flere selvstændige patientopgaver til klinikassistenter, fx sundhedstjek af småbørn og forebyggende konsultationer. Sammen med den praktiske oplæring i tandplejen giver AOP-modulerne en grundig og relevant teoretisk baggrund for at kunne løse opgaverne. Det er tydeligt, at med AOP-en får klinikassistenterne en styrket faglighed, så de kan sparre med tandplejere og tandlæger på et mere ligeværdigt niveau.

Vi kan se, at klinikassistenter med AOP forholder sig aktivt til behandlinger og procedurer og dermed bidrager til tandplejens udvikling. Også kompetencerne inden for anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik giver gode redskaber, når klinikassistenten kommer hjem fra uddannelsen og skal arbejde selvstændigt med patienter og forældre.

Artikler om uddannelsen

  • Klinikassistent Bente Kristensen fra Struer Kommunale tandpleje kom til MUS-samtale om seniorordning, men valgte i stedet kompetenceudvikling på akademiuddannelsen. Nu har hun gennemført 2 moduler, skrevet opgave om klinikkultur og samarbejde og været med til at udarbejde et nyt værdisæt for tandplejen. Læs artiklen i HK Kommunalbladet fra januar 2018
  • Klinikassistent Dorthe Holm Nielsen fra Specialtandplejen i Aarhus har nu gennemført 3 moduler - senest Implantologi og kirurgi i foråret 2016.
    Læs artiklen i tandplejens personaleblad.
  • Efter at have gennemført det første modul har klinikassistent Annette Mølgaard Petersen fra Favrskov kommunale tandpleje fået lyst til at tage hele uddannelsen. 
    Se artiklen på HK Kommunals hjemmeside.
  • Artikel i Erhvervsmagasinet Dental i 2011, hvor klinikassistent Lotte Halleløv fra Århus Kommunal Tandpleje fortæller om, hvad videreuddannelsen har betydet for hende.
  • Artikel i Erhvervsmagasinet Dental fra juni 2013. Rikke fra kommunal tandpleje har valgt at tage hele uddannelsen og mangler snart kun afgangsprojektet. Bente fra privat praksis har valgt modulet Administration og drift af tandklinikker, som er relevant for netop hendes arbejdsfunktion.
  • Artikel fra HK Privat, sundhed og velvære juni 2010

 Alle artikler en gengivet med tilladelse fra de pågældende tidsskrifter.