Afgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen i oral helse. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere at uddannelsens formål er opnået.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

hvad angår viden

 • har udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis i relation til det valgte emne indenfor oral helse.
 • har viden og forståelse af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte emne inden for oral helse.
 • kan reflektere over anvendelsen af teori og videnskabelig metode inden for det valgte emne i oral helse.

hvad angår færdigheder

 • kan indsamle og analysere informationer inden for det valgte emne i oral helse med anvendelse af relevant/e metode/r.
 • kan dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger og handleløsninger og -muligheder, der er relateret til valgte emne inden for oral helse.
 • kan formidle faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejds-
  partnere og/eller brugere.

hvad angår kompetencer

 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
 • kan indgå i faglige som tværfaglige samarbejder.
 • kan udvikle egen praksis inden for valgte emne i oral helse.

Undervisningsform

Der tilbydes undervisning i mindre omfang samt individuel vejledning.

Opgave

Du udarbejder en større skriftlig modulopgave, der skal afspejle uddannelsens samlede formål og indhold.  

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet og tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.

Fakta

Udbydes: Hvert semester

Ansøgningsfrist:

Vægt: 15 ECTS-point

Datoer: Aftales individuelt

Sted: Aarhus, deltid, 11 uger, 2-3 undervisningsdage og vejledning

Pris: Kr. 15.500

Modulansvarlig

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam