Andre moduler

Moduler på professionshøjskolerne

Obligatorisk modul

Modulet Praksis– videnskabsteori og metode udbydes af professionshøjskolerne rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

 

Valgmoduler

Du kan vælge moduler på max. 15 ECTS fra andre uddannelser på samme niveau.

Der findes en lang række relevante moduler inden for det sundhedsfaglige område (pdf)
Kontakt os gerne for at få inspiration til moduler.

Du kan også vælge moduler fra andre diplomuddannelser inden for f.eks. ledelse. Se hjemmesiderne 
for de enkelte uddannelser på Uddannelsesguiden.