Omsorgstandpleje

Arbejdet i omsorgstandpleje eller i privat praksis med ældre patienter kræver både personligt og som behandler særlige kompetencer. Patientgruppen er sammensat og kompleks, uanbåde personligt og som behandlerset om der er tale om personer med nedsat førlighed eller psykiske eller fysiske handicap. Det nye modul i omsorgstandpleje giver dig mulighed for at udvikle og kvalificere dine sundhedspædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer til at vedligeholde og forbedre tandsundheden og livskvaliteten hos modulets målgruppe.

Emner på modulet

 • Sygdoms- og sundhedsopfattelse og etik, herunder historik i forhold til målgruppen
 • Sundhedspædagogik, kommunikation og forebyggende indsatser
 • Det eksisterende lovgrundlag, herunder patientrettigheder
 • Epidemiologi og specielle karakteristika hos større grupper af personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
 • Slimhindediagnostik
 • Medicinske tilstande og farmakologi
 • Praktisk klinisk odontologiske principper ved behandling af målgruppen
 • Tværfagligt samarbejde med vigtige nøglepersoner

Omfang

5 ECTS point. Der er 6-7 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgave

Du udarbejder en kortere skriftlig modulopgave med udgangspunkt i et eller flere af modulets temaer. 

Modulprøve

Modulprøven udgøres af den skriftlige opgave. Der lægges vægt på:

 • Relevansen af udvalgte begreber/teorier/behandlinger i forhold til opgavens formulering/problemstilling
 • Den studerendes evne til at analysere og diskutere de udvalgte begreber og teorier
 • Opgavens struktur

Fakta

Udbydes: Ikke fastlagt.

ECTS: 5

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 6-7 undervisningsdage over 2-3 måneder samt selvstudium og udarbejdelse af modulopgave. 

Pris: Kr. 11.000

Modulansvarlig

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam