Oral diagnostik

Formål

Modulet har fokus på diagnostik og prognosevurdering ved behandling af komplekse patienttilfælde. Emnerne spænder over hele det odontologiske spektrum og er relevant for tandplejere i både privat og offentlig praksis.  Modulet styrker desuden kompetencerne til at indgå i et kvalificeret mono- og tværfagligt samarbejde i forbindelse med behandlingsplanlægning.

Emner på modulet

 • Tandplejens lovgrundlag og rammer samt journallovgivning
 • Videnskabsteori og borgerinddragelse
 • Professionsetik
 • Den medicinske risikopatient, herunder generel medicin og farmakologi
 • Orofacial smerte og kæbefunktion
 • Slimhindediagnostik
 • Protetik
 • Sammenhæng mellem oral og almen helse
 • Risikokommunikation
 • Screening af patienter i forbindelse med nødbehandling, herunder differentialdiagnostik
 • Cariologi – sygdomsklassifikation og behandlingsplanlægning
 • Parodontologi – sygdomsklassifikation og behandlingsplanlægning
 • Behandlingsplanlægning, behandlingsstrategi og sammenhængende patientforløb

Omfang

10 ECTS point. Der er 9 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgave

Undervejs i forløbet udarbejdes en kasuspatient-opgave, som danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der lægges vægt på, at den studerende

 • kan analysere behandlingsforløbet og inddrage relevant litteratur med henblik på at forholde dig kritisk og reflekterende til behandlingen inden for de(t) valgte fagområde(r).
 • kan fremlægge dokumentation for årsagssammenhænge og evidens for eventuel behandling, herunder gøre rede for den valgte litteraturs evidensniveau.
 • kan perspektivere i forhold til din fremtidige tandplejervirksomhed.

Fakta

Udbydes: Efterår 2021. Studiestart 31/8. Øvrige datoer: 8/9, 20/9, 28/9, 8/10, 27/10, 11/11, 16/11 og 23/11 2021.

Vægt: 10 ECTS-point

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 9 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og udarbejdelse af casebaseret modulopgave.   

Pris: Kr. 16.000 

Kontakt

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam

Modulansvarlig