Ortodonti II

Det giver modulet

Modulet har fokus på selve den ortodontiske behandlinger med emner som: Materialelære, biomekanik, behandlingsprincipper og detailplanlægning ved aftageligt og fast apparatur, interceptive behandlinger, agenesi, ektopi, retention samt motivation og sundhedsfremme i forhold til teenagere. Du opnår kompetencer til at indgå
i et kvalificeret samarbejde med specialtandlægen i forbindelse med den ortodontiske behandling.

Emner på modulet

 • Materialelære og metallurgi
 • Biomekanik og vektorregning
 • Apparaturer og komponenter
 • Ortodontiske behandlingsprincipper
 • Agenesier og ektopier
 • Seponering og retention
 • Information og kommunikation i det konkrete behandlingsforløb

Omfang

10 ECTS point. Der er 8 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgave

Undervejs i forløbet udarbejdes en kasuspatient-opgave, som danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der lægges vægt på, at den studerende

 • kan analysere behandlingsforløbet og inddrage relevant litteratur med henblik på
  at forholde dig kritisk og reflekterende til behandlingen inden for de(t) valgte fagområde(r).
 • kan fremlægge dokumentation for årsagssammenhænge og evidens for eventuel behandling,
  herunder gøre rede for den valgte litteraturs evidensniveau.
 • kan perspektivere i forhold til din fremtidige tandplejervirksomhed.
Til dig, der er optaget på modulet

Fakta

Udbydes: Efteråret 2021. Studiestart 8/9. Øvrige datoer: (23/9), 7/10, 11/10, 25/10, 3/11, 9/11, 18/11 og 24/11 2021. Modulprøve 10/1 2022.

ECTS: 10

Sted: Aarhus

Tilrettelæggelse: Deltid. 9 undervisningsdage over 3-4 måneder samt selvstudium og udarbejdelse af casebaseret modulopgave.   

Pris:  Kr. 18.000

Modulansvarlig

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam