Pædodonti

Formål

Modulet kvalificerer dig i sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på en aktiv rolle i det tværfaglige samarbejde omkring børn, unge og deres forældre. Emnerne spænder bredt og er relevant for tandplejere som arbejder med børn og unge i offentlig tandpleje.

Emner på modulet

 • Anerkendende kommunikation med henblik på at skabe optimale behandlingsforløb
 • Barnet og familien i dagens Danmark – risici med betydning for tandsundhed
 • Børns fysiske og psykologiske udvikling
 • Rettidig diagnostik af malokklusioner med henblik på tidlig indsats
 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Sundhedsfremmende indsatser
 • Risikobegrebet i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Tværfagligt samarbejde
 • Diagnostiske metoder – relevans, evidens og validitet.
 • Langsigtet behandlingsplanlægning (risikovurdering, behandlingsstrategi, udarbejdelse af individuelle tandplejeplaner og fastlæggelse af indkaldeintervaller) 

Omfang

10 ECTS point. Der er 9 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgaver

Du udarbejder en skriftlig modulopgave med udgangspunkt i et eller flere af modulets temaer. 

Modulprøve

Modulprøven udgøres af den skriftlige opgave. Der lægges vægt på:

 • Relevansen af udvalgte begreber/teorier/behandlinger i forhold til opgavens formulering/problemstilling
 • Den studerendes evne til at analysere og diskutere de udvalgte begreber og teorier
 • Opgavens struktur

Kontakt

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam

Modulansvarlig