Parodontologi

Formål

Modulet udvikler og kvalificerer dine kompetencer til at diagnosticere, foretage systematisk behandlingsplanlægning og non-kirurgisk behandling af parodontal sygdom. Der er desuden fokus på  evnen til at indgå i et kvalificeret samarbejde i det odontologiske team om parodontalbehandlingen.

Emner på modulet

 • Sygdomsdefinition og diagnostik
 • Generel parodontal viden
 • Behandlingsplanlægning
 • Initial fase - teori
 • Initial fase - klinik
 • Korrektiv fase
 • Vedligeholdelsesfase
 • Avanceret parodontal viden

Omfang

10 ECTS point. Der er 10 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, selvstudium.

Opgave

Undervejs i forløbet udarbejdes en kasuspatient-opgave, som danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der lægges vægt på, at den studerende

 • kan analysere behandlingsforløbet og inddrage relevant litteratur med henblik på at forholde dig kritisk og reflekterende til behandlingen inden for de(t) valgte fagområde(r).
 • kan fremlægge dokumentation for årsagssammenhænge og evidens for eventuel behandling, herunder gøre rede for den valgte litteraturs evidensniveau.
 • kan perspektivere i forhold til din fremtidige tandplejervirksomhed.

Fakta

Udbydes: Forår 2020. Studiestart 14. januar. Øvrige datoer: 29/1, 4/2, 27/2, 28/2, 26/3, 27/3, 20/4, 21/4, 30/4. Dato for modulprøve følger.

ECTS: 10

Sted: Aarhus, deltid, 11 uger, 10 undervisningsdage

Pris: 28.000 kr.

Fra 2019 er Sektion for Parodontologi fagansvarlig for modulet.

Modulansvarlig

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam