Specialtandpleje

Det giver modulet

Arbejdet i specialtandplejen kræver særlige kompetencer, både personligt og som behandler.

Patientgruppen er sammensat og kompleks, uanset om der er tale om personer med nedsat førlighed eller psykiske eller fysiske handicap. Modulet i specialtandpleje giver dig baggrund for at udvikle og kvalificere dine sundhedspædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer til at vedligeholde og forbedre tandsundheden og livskvaliteten hos modulets målgruppe.

Din kliniske erfaring kombineret med teoretisk viden, praktisk træning samt opgaver hjemme på klinikken sikrer et optimalt læringsudbytte.

Emner på modulet

  • Sygdoms- og sundhedsopfattelse og etik, herunder historik i forhold til målgruppen
  • Sundhedspædagogik, kommunikation og forebyggende indsatser
  • Det eksisterende lovgrundlag, herunder patientrettigheder
  • Epidemiologi og specielle karakteristika hos større grupper af personer med nedsat og psykisk funktionsevne.
  • Medicinske tilstande og farmakologi
  • Praktisk klinisk odontologiske behandlingsprincipper hos de større grupper af funktionshæmmede patienter, herunder anvendelse af sedering og generel anæstesi
  • Tværfagligt samarbejde med vigtige nøglepersoner

Omfang

5 ECTS point. Der er 4-6 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgave

Du udarbejder en skriftlig modulopgave med udgangspunkt i et eller flere af modulets temaer. 

Modulprøve

Modulprøven udgøres af en skriftlig opgave.

Fakta

Modulansvarlig

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam