Supragingival tandrensning

Fakta

Tidspunkter i 2021

Uge 24: 14.06.2021 – 17.06.2020 og den 28.08.2021 

Uge 49: 6.12.2021 - 9.12.21 og den 28.01.2022

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: 3.400 inkl. moms

Deltagerantal: Maks. 4

Beskrivelse

På dette kursus får du de praktiske og teoretiske forudsætninger for at kunne varetage supragingival tandrensning som uddelegeret opgave på tandklinikken.

Indhold

  • Patologi (gingivitis og parodontis)
  • Eksterne og interne misfarvninger.
  • Fjernelse af supragingivale bløde og hårde belægninger samt misfarvning med håndinstrumenter og maskinel rensning
  • Ergonomi og fingerstøtte
  • Vedligeholdelse af instrumenter
  • Vejledning af patienter, herunder sundhedsfremme og anerkendende kommunikation
  • Kendskab til generelle sygdomme og medicins betydning i forbindelse med supragingival tandrensning

Målgruppe

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.

Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (rutineret niveau).

Opbygning

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.

Kurset varer 1 uge (4 sammenhængende dage og 1 dag efter ca. 3 uger). I den mellemliggende periode foretager kursisten tandrensning på 5 patienter hjemme på klinikken.

Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen.

Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

Fakta

Tidspunkter i 2021

Uge 24: 14.06.2021 – 17.06.2020 og den 28.08.2021 

Uge 49: 6.12.2021 - 9.12.21 og den 28.01.2022

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: 3.400 inkl. moms

Deltagerantal: Maks. 4