VEU-omstillingsfond

Støtte fra omstillingsfonden (VEU)

Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i beskæftigelse en mulighed for at søge om støtte på op til 10.000 kr. årligt.

Hvem kan få støtte fra omstillingsfonden?

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse
 • En akademiuddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse (herunder HD 2. del)
 • En bacheloruddannelse
 • Eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.:

 • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud. 

3) Du skal være tilmeldt et modul på efter- og videreuddannelsen.  

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år - find den under boksen "Sådan søger du".

Bemærk: VEU-omstillingsfonden skal søges først, og du skal have tilsagn herfra, inden du evt. søger den kommunale kompetencefond.

FAQ

 • Hvor meget støtte kan jeg få?
  Du kan maksimalt få 10.000 kr. i årligt tilskud fra omstillingsfonden. Se punkt 4 i listen over krav til at kunne søge om støtte. Du skal således ikke forvente at kunne få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Derudover er der ingen garanti for, at du får støtte igen til kommende semestre, selv hvis du har fået støtte én gang.
 • Hvad gør man, hvis prisen for kurset overstiger 10.000 kr?
  Du kan højst få et tilskud på 10.000 pr. kalenderår. Så hvis du får et tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., så sender vi en faktura til dig eller din arbejdsgiver på det resterende beløb. 
 • Hvis prisen på kurset er lavere end 10.000 kr, kan jeg så overføre midlerne til næste semester?
  Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul. 
 • Hvordan tildeles støtten?
  Midlerne tildeles efter først-til-mølle princippet. Af ansøgningsmodulet kan aflæses præcist, hvornår ansøgningerne til midlerne er indkommet.

Sådan søger du:

ANSØG HER 

For at søge tilskuddet skal du udfylde en online ansøgning ovenfor og vedhæfte en underskrevet tro- og love-erklæring - hent den her. (Hvis du gemmer den på din computer, kan du skrive i dokumentet på computeren).

Hvis du har søgt ind på det pågældende kursus via det digitale ansøgningssystem (DANS), skal du logge på præcis på samme måde, som ved din ansøgning til kurset. 

Midlerne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Bemærk desuden at VEU-omstillingsfonden skal søges først, og du skal have tilsagn herfra, inden du evt. søger den kommunale kompetencefond.