Praksis - videnskabsteori og metode

Det giver modulet

Modulet indeholder en række centrale videnskabelige begreber og metoder inden for områder med relevans for det sundhedsfaglige felt, og som videreføres på valgmodulerne.

Modulet er obligatorisk og anbefales som indledende for de studerende, der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse. Modulet er udviklet og afholdes af professionshøjskolerne (University Colleges).

Emner på modulet

  • Professioner og relationspraksis
  • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Argumentationsteori
  • Evidensbaseret praksis
  • Sundheds- og sygdomsopfattelser
  • Faglighed og tværfagligt samarbejde
  • Sundhedspolitik.

Omfang

10 ECTS point.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgave og modulprøve

Kan variere – kontakt den professionshøjskole, hvor du kunne tænke dig at tage modulet.

Fakta

Vægt: 10 ECTS-point

Sted: Professionshøjskoler

Kontakt og yderligere information

Tag kontakt til den professionshøjskole, hvor du kunne tænke dig at tage modulet.