Master i Personlig Medicin

Videreuddannelse af sundhedsprofessionelle

Master i personlig medicin henvender sig til kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik mv og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk o.lign. baggrund.

Multidisciplinær tilgang til behandling af fagområdet personlig medicin

Masteruddannelsen giver dig en basis for arbejdet med diagnostik, behandling og forskning i personlig medicin og bygger på et multidisciplinært samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Du vil specifikt opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Sundhedsdata – omics såvel som real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse data.
  • Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse og dokumentationskrav.
  • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin.

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Kontakt

Janni Stubkjær Rasmussen
Programkoordinator
master@sund.ku.dk 
Tlf.: +45 35 32 12 79